Pere Brunet

Doctor i catedràtic jubilat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Divulgador científic, interès en l’estudi de les implicacions socials de la ciència i l’enginyeria i en l’anàlisi del militarisme i terrorisme des d’una perspectiva inspirada en bases científiques, i en les aplicacions de la ciència en l’àmbit de la pau. Participa en la coordinació de la campanya GCOMS. És autor del blog Fractal (Ara).

Línies de recerca

Publicacions:

Gasto Militar y Seguridad Global. Perspectivas humanitarias y medioambientales

Informe 47: “Militarisme i crisi mediambiental. Una reflexió necessària”

Report 47: “Militarism and environmental crisis. A necessary reflection”

Informe 47: “Militarismo y crisis medioambiental. Una reflexión necesaria”

Military Spending and Global Security: Humanitarian and Environmental Perspectives

Military Spending and Global Security: Humanitarian and Environmental Perspectives

Military Spending and Global Security: Humanitarian and Environmental Perspectives

Informe 46: “Món emmurallat, cap a l’Apartheid Global”

Report 46: “A Walled World, towards a Global Apartheid”

Informe 46: “Mundo amurallado, hacia el Apartheid Global”

Informe 39: Noves armes contra l’ètica i les persones. Drons armats i drons autònoms

El món en 4 mapes

Polítiques de seguretat per a la pau. Una altra seguretat és possible i necessària

“És una guerra? Gihadisme i terrorisme”

Informe 35: Aixecant Murs. Polítiques de la por i securitització en la Unió Europea

Informe 35: Levantando Muros. Políticas del miedo y securitización en la Unión Europea

Armes autònomes, morts i responsabilitats

La ciència, una eina per a la construcció de pau

Versatilitat, autonomia, morts i ètica

Armes autònomes, morts i responsabilitats

Desarmament global, condició necessària per a la Justícia Global

Terrorisme: Baix risc

9 d’agost

Ments militaritzades

Trenta preguntes sobre l’OTAN. Trenta anys després del Referèndum

Seguretat i probabilitat

Materials de treball 52

Materiales de trabajo 52

Materials de treball 52

Materials de treball 52