Nota de Premsa: La Despesa Militar a debat al Congrés, en un acte organitzat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau

En el marc del Dia Internacional per la Pau i de la campanya internacional Global Campaign on Military Spending (GCOMS), el Centre Delàs d’Estudis per la Pau organitza un debat estratègic al Congrés dels Diputats amb representants polítics i membres d’associacions i entitats de pau, cooperació i desarmament.

L’acte, que tindrà lloc avui 21 de setembre de 17 a 19 hores de la tarda a la sala Sert del Congrés, s’iniciarà amb la presentació de nostres informes número 33 “La bombolla de les armes i la indústria militar a Espanya. Els Programes Especials d’Armament” i número 34 “Els despropòsits de la Despesa Militar. Anàlisi del pressupost de Defensa d’Espanya 2017”.

Amb l’objectiu de generar un debat fructífer i productiu, que ens permeti arribar a compromisos i a un enteniment, en l’acte s’abordaran les següents qüestions:

• L’opacitat en les dades oficials sobre indústria militar i de defensa, i sobre exportacions

• La necessitat de realitzar una auditoria sobre els *PEAs per conèixer el seu cost real i el deute que han generat

• Criteris per abordar la despesa militar als pressupostos de forma integral i rigorosa

• La necessària redistribució de les partides destinades a despesa militar cap a l’àmbit social, de cooperació, mediació de conflictes i construcció de pau

Representants de tots els grups polítics del Congrés, així como membres de la CONGD, Asamblea Antimilitaristas de Madrid i Mujeres de Negro, estaran presents al debat estratègic. Els convidem a assistir a l’acte i preguem confirmació a nmiralles@centredelas.org.

Per a més informació , declaracions i entrevistes, poden posar-se en contacte amb el nostre coordinador Jordi Calvo Rufanges (658041818/ jcalvo@centredelas.org) o amb el president del Centre i autor dels informes, Pere Ortega (657113387/ portega@centredelas.org).

Moltes gràcies per la seva assistència i predisposició,Publicacions Relacionades