10/04/2017

Comunicat sobre el comerç exterior espanyol de material de defensa, doble ús i altre tipus de material. Primer semestre de 2016

Malgrat la situació d’inestabilitat i conflicte, Espanya autoritza i realitza prop de 1.000 milions d’euros d’exportacions d’armament a Orient Mitjà

  • El primer semestre de 2016 Espanya va exportar armament per 1.837 milions € i autoritzat per 3.443 milions €
  • 28 de cada 100 euros de les exportacions realitzades d’armes espanyoles van dirigides a països d’Orient Mitjà
  • Turquia, Aràbia Saudita, Egipte, Oman i l’Iraq entre les principals destinacions d’armament espanyol

El valor de les exportacions espanyoles autoritzades el primer semestre de 2016 ha estat de 3.443,3 milions de €, havent-hi 1.837,6 milions d’euros d’exportacions efectivament realitzades, la qual cosa suposa un augment del 6,4% respecte al mateix semestre de l’any anterior. El 28,5% del total de les exportacions d’armament espanyoles realitzades tenen com a destinació Orient Mitjà (574,6 milions de €), mentre sobre el total d’autoritzacions del semestre, es tracta de l’11,4 % (401,1 milions de €).

Taula 1: Exportacions Autoritzades i Realitzades de material de defensa, un altre material i productes i tecnologies de doble ús, comparació d’Orient Mitjà amb les dades globals (en milions d’euros)Font: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad. Elaboració pròpia

Una anàlisi detallada de les exportacions als països d’Orient Mitjà en material de defensa, especialment important per a la situació d’inestabilitat regional pels diversos conflictes armats que es donen a la regió, mostra que la destinació on més exportacions han autoritzat és Turquia (86,6%) per un valor de 353 milions d’euros seguit d’Aràbia Saudita (5,1%) per un valor de 21 milions d’euros. Quant a les exportacions realitzades el país que ocupa el primer lloc és Oman (11%) per un valor de 196 milions d’euros seguit d’Egipte (36%) per un valor de 138 milions d’euros, Aràbia Saudita amb 69 milions d’euros.

Taula 2: Exportacions autoritzades i realitzades en material de defensa a països d’Orient Mitjà el primer semestre de 2016 (valors en euros corrents)

Font: Ministeri d’Economia i Competitivitat. elaboració pròpia

L’aposta de les exportacions d’armament espanyol fora de la UE i l’OTAN segueix sent Orient Mitjà, on es mostra un lleuger canvi de tendència, augmentant les exportacions a Turquia, soci de l’Aliança Atlàntica i actor clau en la política de gestió de fronteres i dels fluxos de refugiats i un descens o parada del creixement exponencial que havia tingut anteriorment en el cas d’Aràbia Saudita, fruit del soroll mediàtic que la seva participació directa amb accions bèl·liques en la guerra del Iemen ha generat i de la probable impossibilitat de justificar el total compliment dels criteris de la legislació sobre exportació d’armes espanyola i europea.

Per a més informació:
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
jcalvo@centredelas.org
934411947

Informe “Exportacions espanyoles de material de defensa, d’un altre material i de productes i tecnologies de doble ús en el primer semestre de 2016”Publicacions Relacionades