Informe del ENAAT con la colaboración del Centre Delàs: «Del lobby de guerra a la economía de guerra. Cómo influye la industria armamentística en las políticas europeas»

Informe del ENAAT con la colaboración del Centre Delàs: «Del lobby de guerra a la economía de guerra. Cómo influye la industria armamentística en las políticas europeas»

L’octubre de 2017 l’ONG belga Vredesactie va publicar l’informe Securing Profits. How the arms lobby is hijacking Europe’s defence policy. Aquest exposa l’elevat grau d’influència que la indústria armamentista -especialment un grapat de grans empreses- està tenint en la conformació de les naixents polítiques militars de la UE, centrant-se en el paper que ha tingut en el desenvolupament tant del Fons Europeu de Defensa com dels seus programes precursors. Des d’aleshores, la militarització de la Unió Europea s’ha intensificat, conduint a un suport financer i polític creixent al sector armamentista en dues grans àrees d’especial interès per a aquesta indústria: la primera, la cerca d’un finançament més gran, no només mitjançant subvencions públiques sinó també l’accés a finançament privat i a les finances sostenibles, així com a compromisos i inversions a llarg termini; la segona, el desig d’una participació estreta en el disseny de polítiques i en els processos i debats estratègics i operatius. La UE ha acollit amb els braços oberts les demandes del lobby armamentista no només assignant fons específics per a diversos materials bèl·lics sinó també facilitant (i, en alguns casos, fins i tot privilegiant) l’accés a un ampli ventall de fons civils, fent així un salt qualitatiu en la militarització de la UE.

Aquest procés s’ha iniciat doncs molt abans de la invasió russa d’Ucraïna el febrer de 2022, per la qual cosa aquesta ha servit sobretot com a justificació a posteriori però també com a accelerador, propiciant no només una creixent atenció política a qüestions de defensa sinó també a la concessió de noves subvencions per a la indústria armamentista no previstes al pressupost a llarg termini 2021-2027.

Aquest informe prossegueix on va acabar l’informe de Vredesactie, analitzant què ha passat en els sis anys des de llavors.

Autors: Mark Akkerman i Chloé Meulewaeter

Llegeix i descarrega el l’informe complet en anglès (pròximament disponible en català i en castellà). 07/12/2023


Otros investigadores: Mark Akkerman
Líneas de investigación:
Publicado en Bruselas, el 07/12/2023
Ya puedes matricularte en la próxima edición de la Escuela Pacifista que tendrá lugar en Cataluña los meses de marzo y abril de 2024