Mapamundi ‘Quina responsabilitat tenen els països de la UE en la crisi de refugiats?’

Mapamundi ‘Quina responsabilitat tenen els països de la UE en la crisi de refugiats?’

Mapamundi «Armes europees que alimenten conflictes. Conflictes dels quals fugen els refugiats: Quina responsabilitat tenen els països de la Unió Europea en la crisi de refugiats?»

Per més informació pot consultar l’Informe Armes europees que alimenten conflictes. Conflictes dels quals fugen els refugiats. Anàlisi de les exportacions d’armes des de la Unió Europea a països en conflicte o tensió amb refugiats i desplaçats interns 2003-2014Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 2017 

Aquest material didàctic, finançat per l’Ajuntament de Sant Cugat, està disponible per exposar-se en centres educatius i altres espais juvenils. En el cas d’estar interessats, podeu contactar amb info@centredelas.org 15/09/2017

Líneas de investigación: ,
¡Ya han empezado los Días de Acción Global sobre el Gasto Militar!