AIPAZ i les seves entitats membre demanem al Govern espanyol i al Parlament espanyol la reorientació de la despesa militar a la inversió eco-social i amb perspectiva de gènere.

AIPAZ i les seves entitats membre demanem al Govern espanyol i al Parlament espanyol la reorientació de la despesa militar a la inversió eco-social i amb perspectiva de gènere.

Com a membre actiu de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), el Centre Delàs d’Estudis per la Pau ens sumem a la petició “Armas o Salud” junt a nombroses organitzacions de la societat civil per la cual s’insta al Govern espanyol i al Parlament espanyol a la reorientació de la despesa militar a inversió eco-social amb perspectiva de gènere, en especial en favor de les persones i grups en situació de major vulnerabilitat. El Centre Delàs ha participat activament en la definición de la petició que avui, 28 d’octubre, s’ha enviat als membres del Govern i del Parlament espanyols.

L’arribada de la pandèmia global de la Covid-19 ha provocat una crisi en diferents àmbits (salut, economia, social,…). En aquest marc de crisi generalitzada, el govern espanyol planeja la posada en marxa de nous plans especials d’armament per valor de 13.356€ milions, a ser desenvolupats entre 2020 i 2032. Aquestes reformes seran incloses en els següents pressupostos generals de l’estat, en el context de les ajudes europees per a paliar l’emergència creada per la pandèmia. Precisament ara, hem sigut testimonis de les mancances del sistema sanitari i educatiu, els quals han sigut les principals víctimes de les retallades a arrel de la crisis del 2008. La crisi actual de la Covid-19 urgeix mobilitzar els recursos per abordar els canvis profunds i estructurals que el país necessita amb l’objectiu de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la població així com la reconstrucció econòmica.

La pandèmia també ha agreujat la desigualtat de gènere i ha incrementat els nivells de violència masclista arreu del món. A més, ha posat de manifest no només les deficiències del sistema per a donar una resposta a aquestes violències sinó també la crisi global de cures. A més, la Covid-19 ha mostrat també les desigualtats de l’actual política migratòria i de la Llei d’Estrangeria, les quals han deixat a un sector de la població sense plena ciutadania i en situació de vulnerabilitat i desprotecció.

La ingent quantitat de despesa militar, la qual ronda actualment els 20.000€ milions, és innecessària tenint en compte el context actual de seguretat, és per això que necessitem revisar el model de defensa. Això comporta comprendre la seguretat i la defensa més enllà de les capacitats militars per tal de focalitzar els esforços en línia de les ODS i l’Agenda 2030. A més, la pandèmia actual mostra una vegada més que els desafiaments globals no poden ser gestionats a escala nacional: requereixen un marc d’enteniment basat en els principis de seguretat internacional i justícia global. La pandèmia de la Covid-19 és una oportunitat per poder posar en el focus de les polítiques de seguretat la satisfacció de les necessitats bàsiques de la població. Per això, AIPAZ i el Centre Delàs junt a nombroses organitzacions de la societat civil requerim al govern espanyol que prengui les mesures necessàries i realitzi una reorientació pressupostària que s’adeqüi a la crisi actual. A més, interrompre els grans projectes armamentístics. Tanmateix, demandem un increment consecutiu de la despesa pública amb l’objectiu de:

1. Pal·liar les deficiències del sistema de salut a nivell nacional, autonòmic i local, augmentant personal, recursos i investigació sanitaris.

2. Millorar l’educació a tots els nivells contribuint a la reducció de les taxes de fracàs i abandó escolar, així com a reduir la bretxa digital.

3. Aconseguir la descentralització del serveis socials més propers a la població, garantint la implementació de la Llei de Dependència i creant un sistema públic integral  de cures.

4. Reconèixer l’impacte específic de la pandèmia desde una perspectiva de gènere i posar en marxa les mesures que garanteixin els drets de les dones fronts a les múltiples i multidimensionals formes de violència que pateixen.

5. Impulsar i garantir els drets de ciutadania de tota la població regularitzant urgentment la situació de les persones migrants vivint al estat espanyol,  dotant també amb recursos polítiques de migració i asil basades en els drets humans.

6. Recolzar la població treballadora, autònoma, productors d’alimentació, comerços de proximitat i a tots els sectors productius més afectats per la pandèmia, garantint condicions laborals dignes.

7. Promoure els recursos humans i econòmics per a la reestructuració industrial de la indústria d’armament espanyola cap a sectors civils productius d’interès europeu i nacional.8.   Augmentar els recursos humans i econòmics en investigació així com per a la participació en projectes nacionals i internacionals amb l’objectiu de portar a terme la transición ecológica i una transformació estructural cap a energies renovables i en favor de la recuperació dels ecosistemes des d’una perspectiva de justícia climàtica.

Pots llegir la petició completa en català aquí. També disponible en castellà.Publicacions Relacionades
 28/10/2020

Linia de recerca : ,
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!