Mocions i declaracions institucionals

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau treballem activament per incidir en els espais de debat i presa de decisions polítics i introduir un discurs crític que aporti a la definició i implementació de polítiques i mesures per a la consecució d’una societat desarmada i desmilitaritzada.

En el marc d’aquesta tasca d’incidència política que duem a terme, hi trobem l’impuls de mocions, declaracions institucionals i lleis de promoció de la desmilitarització, el desarmament i el foment de la seguretat humana i la cultura de pau.

Tot seguit podeu consultar alguns dels textos que s’han debatut i aprovat en diferents espais institucionals. Si esteu interessades en impulsar-los en algun Ple Municipal, en el Parlament de Catalnuya o en qualsevol altre espai polític, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Moció pel control i la transparència de les armes potencialment letals als municipis

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau promou el compromís a través del debat i aprovació d’aquest text, per a que els municipis manifestin el seu suport a la creació d’espais de fiscalització i transparència respecte a la producció, adquisició, ús i exportació de les armes potencialment letals, i rebutjar la instal·lació, a la localitat, d’empreses que tinguin alguna relació amb la producció i venda d’armament o amb la provisió de materials i serveis destinats a la militarització dels cossos policials.

Podeu llegir i descarregar la proposta de text aquí:

Moció de rebuig a la producció i venda d’armes que alimenten els conflictes dels què fugen les persones refugiades

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau promouen a través de la Campanya Municipis Lliures d’Indústria Militar i de Seguretat, el compromís a través del debat i aprovació d’aquest text, per a que els municipis donin les passes necessàries per assegurar que els concursos públics afavoreixin empreses que no estiguin vinculades a les exportacions d’armament i material de defensa o a la seguretat fronterera, o que no treballin amb empreses vinculades a aquestes indústries, incloses les empreses que donen suport a la recerca i el desenvolupament explícitament orientats al creixement de la indústria militar i armamentista.

Podeu llegir i descarregar la proposta de text aquí:

Aquest és el llistat dels municipis que s’han adherit a la iniciativa fins ara. Les mocions aprovades en cadascun d’ells estan també disponibles per a descàrrega:

Moció a favor de les finances ètiques i de compromís amb la desinversió en Banca Armada

Des de la Campanya Banca Armada de la qual n’és entitat impulsora el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, es pretén amb aquesta proposta de text buscar el compromís públic de fomentar i fer extensiu l’ús de les finances ètiques a les administracions públiques al mateix temps que es desinverteixi en la banca armada. Aquesta proposta de moció forma part d’un protocol que busca recollir i fer visibles totes les iniciatives ja realitzades per les administracions públiques en favor de les finances ètiques i per desvincular-se de la banca armada, així com impulsar la resta d’administracions públiques que encara no han fet cap pas.

Podeu llegir i descarregar la proposta de text aquí:

Declaració Institucional de rebuig a la construcció de murs a les fronteres i pel compromís amb la defensa del Dret Humà al lliure moviment de les persones

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau proposen el debat per a l’aprovació d’un text per manifestar el rebuig a la construcció de murs a les fronteres i el ple suport a l’acollida de persones que fugen de diferents tipus de violència i el reconeixement i els drets de refugiades a la Convenció i el Protocol sobre l’Estatut dels refugiats d’aquelles persones que fugen per raons derivades de la crisis del medi ambient derivada del canvi climàtic.

Podeu llegir i descarregar la proposta de text aquí:

Aquest és el llistat dels municipis que s’han adherit a la iniciativa fins ara. Les mocions aprovades en cadascun d’ells estan també disponibles per a descàrrega:

Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya

El Parlament de Catalunya va aprovar el juliol de 2016 una moció històrica pel moviment per la pau català per promoure una Catalunya desmilitaritzada, un pas ineludible per la cultura de pau.

La Moció 55/XI del Parlament de Catalunya recull el text presentat en sessió plenària per la llavors diputada Gabriela Serra de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), sobre una Catalunya desmilitaritzada, un text impulsat per la Campanya Desmilitaritzem l’Educació i les seves entitats membres, com és el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Podeu llegir i descarregar el text de la moció aprovada aquí: