Agenda de Pau Local

1. Construcció de les Agendes de Pau Local

En els últims anys algunes ciutats europees de França, Alemanya, Espanya, Bèlgica o el Regne Unit s’han vist irrompudes per esclats violents abans impensables. Els fets més destacats, els que més van colpejar anímicament a la població, van ser els atemptats terroristes, que van fer sentir més vulnerables les poblacions.

Però també han estat preocupants les revoltes o esclats socials que tenen com a detonant la detenció d’un jove o les victòries de certes competicions esportives. Alguns tipus de  violència s’oculten més, uns altres són més visibles, però totes ells són insidiosos i cal identificar-los i abordar-los. 

2. Projectes i experiències

Entitats, xarxes i centres de recerca amb un llarg recorregut en l’estudi de l’abordatge de totes les formes de violència des de la cultura de pau, treballen i promouen la implementació de les Agendes de Pau Local a Catalunya i arreu de l’Estat espanyol. A continuació fem un mapeig dels projectes més destacats que s’estan impulsant en aquest sentit i de les experiències d’implementació de les Agendes que tenim a casa nostra i arreu.

3. Recerques i materials

Fruit de la recerca sobre la construcció de pau a les ciutats, l’abordatge de les violències urbanes, les polítiques de seguretat per a la pau, la seguretat humana i els drets humans en la pau i convivència local, cada vegada es publiquen més informes, llibres, guies i materials de consulta que esdevenen eines bàsiques per a la construcció d’un marc teòric, metodològic i d’anàlisi de la construcció de pau i convivència en l’àmbit local.

4. Fòrums i materials

Els últims anys des de la societat civil i les institucions locals de tot el món s’han promogut diferents llocs de trobada amb l’objectiu d’obrir un procés conjunt de debat, reflexió i construcció de solucions conjuntes que fomentin entorns urbans capaços d’eliminar les expressions de violència.

Amb el suport de: