Construcció de les Agendes de Pau Local

En els últims anys en algunes ciutats europees de França, Alemanya, Espanya, Bèlgica o el Regne Unit s’han vist irrompudes per esclats violents abans impensables. Els fets més destacats, els que més van colpejar anímicament a la població, van ser els atemptats terroristes, que van fer sentir més vulnerables a les poblacions.

Però també han estat preocupants les revoltes o esclats socials que tenen com a detonant la detenció d’un jove o les victòries de certes competicions esportives. Alguns tipus de  violència s’oculten més, uns altres són més visibles, però totes ells són insidiosos i cal identificar-los i abordar-los. 

En trobades de l’àmbit de governs locals, alguns alcaldes i alcaldesses mostren la seva preocupació per aquests fenòmens socials i creuen que cal actuar i fer front a aquestes situacions. En aquest context, la llavors alcaldessa de Madrid pren la iniciativa i decideix convocar l’any 2017 un Fòrum de debat sobre el problema de les diverses violències que s’entrecreuen a les ciutats. Aquest fòrum mundial per la convivència i la pau a les ciutats aborda la qüestió dels diversos tipus de violències urbanes, es debat sobre els camins i maneres per a erradicar-les, es comparteixen estudis i bones pràctiques locals que ens permetin transformar les cultures de la violència en cultures de pau.

Atès aquest compromís, AIPAZ, on participa el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, i la Xarxa Mundial d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau comencem a desenvolupar, el 2019, una proposta metodològica per a una Agenda Local de Pau i Convivència, la finalitat de la qual és la de disposar d’un instrument que permeti impulsar la formulació, desenvolupament i implementació de polítiques públiques municipals i pressupostos orientats a la prevenció i eliminació de totes les formes de violència, i coherents, aquestes polítiques municipals, amb els principis del desenvolupament sostenible, els drets humans, la igualtat de gènere i la protecció del medi ambient. En definitiva, impulsar una governança local centrada en les persones.

Si treballes a un ajuntament i vols una presentació sobre les Agendes de Pau Local escriu a agendespau@centredelas.org