Recerques i materials

Informe del Centre Delàs: La violència i la pau a les ciutats. Més enllà de la seguretat hegemònica

La publicació proposa una visió i un marc sobre el concepte i les polítiques de seguretat que replanteja el concepte històricament associat a la violència directa, amb la finalitat d’aportar una visió real de la seguretat en el dia a dia de les persones i a les ciutats, i de les implicacions que aquestes tenen en la garantia de compliment dels drets humans. A través de la caracterització d’algunes de les violències que es donen a les ciutats, l’informe analitza l’apoderament de la ciutadania pacifista com a via per a fer arribar a totes les persones el dret a la ciutat i la garantia d’una vida digna.

Informe del Centre Delàs: Violència, seguretat i construcció de pau a les ciutats

És a les ciutats on es concentra la major part de la ciutadania mundial, el 55%, i alhora, és l’espai on es dirimeixen la major part de conflictes. Els conflictes estan directament relacionats amb la mercantilització de la ciutat, la ciutat com a negoci; i la diversitat i pluralitat de les persones que conviuen en les conurbacions urbanes. És llavors la confrontació d’interessos i la diversitat social i cultural la que genera els conflictes, i el repte és com afrontar-los, aprendre a gestionar-los i transformar-los de manera positiva creant relacions de respecte mutu, de reciprocitat i de justícia mitjançant accions que no comportin violència.

Llibre del Centre Delàs: Polítiques de seguretat per a la pau. Una altra seguretat és possible i necessària

A través de divuit capítols, aquest llibre explora una altra seguretat que no només és possible, sinó que necessària. Existeixen alternatives locals i globals que poden donar valor a polítiques pacifistes i de seguretat i que, a més, són coherents amb la cultura de pau i la seguretat humana.

Llibre coordinat per AIPAZ: “Ciudades de Paz”

En els diferents capítols del llibre, diversos autors i autores presenten el projecte “Ciutats de Pau”; analitzen els diferents tipus de violències que es manifesten a les ciutats actuals i les seves causes, aportant claus i propostes per a la seva erradicació; i exposen els reptes per a la convivència pacífica en els municipis a través de l’educació per a la pau, una agenda de pau i convivència en els municipis, i les polítiques públiques a partir del diagnòstic sobre violències urbanes.

Informe de l’Institut de Drets Humans de Catalunya: Derechos de proximidad: ideas para el fortalecimiento de las defensorías locales de derechos humanos en Catalunya

El principal objectiu d’aquesta recerca és contribuir a millorar la protecció dels drets humans en els municipis mitjançant l’enfortiment de les defensories locals de drets humans com a mecanisme de garantia dels drets humans de proximitat. Per a això, s’ha analitzat el funcionament d’aquestes institucions municipals en el context de Catalunya, on la seva presència ha cobrat una rellevància cada vegada major en les últimes dues dècades. S’ha buscat identificar tant febleses com fortaleses i bones pràctiques, amb la finalitat que el diagnòstic realitzat sigui la base de mesures orientades a incrementar el potencial de transformació social de les defensories.

Informe de l’Institut de Drets Humans de Catalunya: Guía para la elaboración de informes integrales sobre discriminación en la ciudad

Aquesta guia es presenta com una eina pràctica al servei de les administracions públiques i entitats per a analitzar de manera integral la discriminació a les ciutats, a partir d’un diagnòstic més real de què fa falta perquè la igualtat i la no discriminació siguin una realitat, no sols en les normes jurídiques, sinó en la vida de tots i totes.

Materials:

Document realitzat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau per a la presentació de l’Agenda de Pau local

Document realitzat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau per la elaboració de Fases i metodologia del Pla d’Acció local de convivència i pau municipal