Projectes i experiències

Projectes impulsats per AIPAZ:

  • Consultoria per a promoure el principi de Ciutats i Territoris de Pau i el procés en diàlegs globals sobre violència territorial i urbana, per a contribuir a promoure i enfortir territoris i ciutats inclusives i pacífiques en el marc de l’Agenda 2030. Aquest projecte secundat pel PNUD, es duu a terme de manera conjunta amb l’Institut DEMOSPAZ, i en el qual es desenvoluparà una Agenda Local de Pau i Convivència: Diagnòstic i Pla d’Acció, en diverses ciutats i/o territoris.
  • Desenvolupament d’una proposta metodològica i acompanyament per a l’elaboració d’una «Agenda Local de Pau i Convivència: Diagnòstic i Pla d’Acció Local» a la ciutat de Granollers, que posteriorment es treballarà amb els municipis dels diferents territoris de l’Estat espanyol, tant de la Xarxa Mundial d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau com altres interessats.

Si vols contactar amb AIPAZ escriu a: info@aipaz.org

Projectes impulsats pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau:

  • Assessorament per la construcció d’una diagnosi de Pau a la ciutat de Sant Cugat 2022 (Projecte desenvolupat amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès).
  • Presentació de les Agendes de Pau Locals a Ajuntaments: realitzada amb Sant Cugat del Vallès, Sant Boi del Llobregat, Terrassa, Manresa, Santa Coloma de Gramenet (Projecte desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona).

Si treballes a un ajuntament i vols una presentació sobre les Agendes de Pau Local escriu a agendespau@centredelas.org

Altres projectes relacionats:

1) CGLU – Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG)

L’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units li dona la benvinguda a l’organització més grossa de governs locals i regionals del món. Ara vostè, nosaltres, seguim els passos incomptables dones i homes que han treballat incansablement per a empoderar-se els uns als altres, durant més d’un segle, per a aconseguir un canvi real per a les nostres societats.

Per mitjà de la col·laboració, el diàleg, la cooperació i l’intercanvi de coneixements, nosaltres, com a Organització Mundial, treballem per a promoure la resposta i l’acció mundial per mitjà de compromisos i acords innovadors que es converteixen en fils conductors comuns que transcendeixin les fronteres i les comunitats en conjunt, per a elevar i donar poder a l’àmbit bojal.

El Premi celebrarà iniciatives reeixides empreses per governs locals i estimularà a uns altres a seguir el seu exemple. A més, generarà atenció pública internacional per al paper que els governs locals exerceixen per a assegurar el desenvolupament pacífic sostenible.

2) PNUD Ciutats i comunitats sostenibles

Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles.

El món cada vegada està més urbanitzat. Des de 2007, més de la meitat de la població mundial ha estat vivint en ciutats, i s’espera que aquesta quantitat augmenti fins al 60% per a 2030.

Les ciutats i les àrees metropolitanes són centres neuràlgics del creixement econòmic, ja que contribueixen al 60% aproximadament del PIB mundial. No obstant això, també representen al voltant del 70% de les emissions de carboni mundials i més del 60% de l’ús de recursos.

La ràpida urbanització està donant com a resultat un nombre creixent d’habitants en barris pobres, infraestructures i serveis inadequats i sobrecarregats (com la recollida de residus i els sistemes d’aigua i sanejament, carreteres i transport), la qual cosa està empitjorant la contaminació de l’aire i el creixement urbà incontrolat.

3) Ciutats Defensores

La xarxa de Ciutats Defensores treballa per visibilitzar i acompanyar la tasca de les persones defensores dels drets humans i denunciar la persecució que pateixen a través de l’educació, la sensibilització i la incidència política i social amb l’objectiu de millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans.

4) AICE Associació Internacional de Ciutats Educadores

Fundada l’any 1994, l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) és una Associació sense ànim de lucre, constituïda com una estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores, que és el full de ruta de les ciutats que la componen. Qualsevol govern local que accepti aquest compromís pot convertir-se en membre actiu de l’Associació, amb independència de les seves competències administratives. Al tancament de l’exercici 2019, el nombre de membres ascendeix a 494 ciutats de 36 països de tots els continents.