Argentina deroga la jurisdicció penal militar, per a quan a Espanya?

Argentina deroga la jurisdicció penal militar, per a quan a Espanya?

Argentina ha derogat definitivament la jurisdicció penal militar, a partir d’ara els militars que cometin delictes en temps de pau no seran jutjats per altres militars sinó que se sotmetran, com qualsevol altre ciutadà, als tribunals civils ordinaris. S’acaba amb això amb una jurisdicció especial al marge de la societat feta a la mesura de l’exèrcit, que es convertia en jutge i part. Amb uns tribunals militars en els quals jutges i integrants no era necessari que fossin advocats o llicenciats en dret.

Malgrat els anys transcorreguts des de la mort del dictador, l’Estat espanyol continua mantenint la jurisdicció militar. Jurisdicció que, com la vigent fins a ara a Argentina, és plena de greus defectes intrínsecs que vulneren els principis d’independència, imparcialitat i tutela judicial efectiva. Una jurisdicció que permet la presència en els tribunals militars dels denominats vocals militars, oficials llecs en dret, al costat d’altres militars que provenen del Cos Jurídic de la Defensa, amb formació jurídica, però que depenen dels seus superiors del Ministeri de Defensa.

Una jurisdicció especial, l’espanyola, a la qual, dels 4,5 milions de diligències que van iniciar el conjunt d’òrgans judicials el 2007, només van correspondre 1.186 procediments, dels quals el 86,29% van ser per perseguir i reprimir els qui volien fugir de les files de l’exèrcit.

Urgeix la necessitat de derogar la jurisdicció militar traspassant els seus organismes, competències i funcions a la jurisdicció ordinària, com ja han fet bona part dels països europeus i ara Argentina.Publicacions Relacionades
 21/05/2009

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!