Armes, drogues i putes

Armes, drogues i putes

El Ministeri de Hisenda acaba d’aprovar que l’economia delictiva que prove de la prostitucio i les drogues, junt amb la R+D i les inversions en armes se sumin al PIB.

Seguint les directrius de la Comissió Europea recollides per Euroestat, el Ministeri d’Hisenda ha donat instruccions a l’INE d’incorporar l’economia il•legal lligada a la prostitució, el tràfic de drogues i el contraban a formar part del PIB, i al seu costat la R+D i les adquisicions d’armaments, que abans es sumaven com a consum i a partir d’ara es comptabilitzaran com a inversió i per aquest efecte també incrementaran el PIB espanyol.

Amb aquesta nova formulació, a la qual s’afegeix que l’any base en lloc de 2008 serà el 2010 que era una mica superior, el Govern espera que el canvi del PIB s’incrementi entre 2,7 i 4,5%, és a dir, que pot arribar fins als 45.000 milions d’euros. De la prostitució i el comerç de la droga es podria esperar un augment entre un 1,5% i 3%, i un altre 1,5% podria provenir de la R+D i de la capitalització de les armes.

Sobre les armes s’ha de fer alguna puntualització. Per no incórrer en errors, la producció d’armaments sempre ha sumat com a PIB. La novetat que s’introdueix és que mentre sumava íntegrament en l’any en què es produïa l’arma, a partir d’ara es farà en funció dels anys d’amortització de la inversió. És a dir, que els 25.000 milions que portem invertits en armaments tant en R+D com en la seva adquisició en els últims vint anys ara es repartiran anualment fins a la seva total amortització.

Respecte de la producció d’armes. Sempre hem sostingut que aquestes no representen una inversió productiva, perque al contrari del que sosté el complex militar-industrial. Aquestes consumeixen uns recursos que dedicats a l’economia productiva serien molt més beneficiosos per a la població. Per una simple equació: les armes no entren en el mercat i són adquirides pel Govern per a les forces armades i llavors són una despesa que no es veu compensadaa amb ingressos, entre d’altres, per exemple les armes no porten incorporat l’IVA ja que l’estat no el paga. Per aquests motius, contribueixen a la inflació, l’endeutament i al dèficit públic, ja que ni un militar ni un blindat són “productius” en terme d’eficiència econòmica. Serveixen, potser, per a altres coses, per a alguns pocs, per donar seguretat, mentre que per a altres (entre els quals em trobo) els exèrcits nacionals haurien de desaparèixer i deixar que organismes multilaterals establissin cossos de seguretat mundial. Però mentre això no arriba, almenys, que es redueixi al màxim la despesa supèrflua en armes i exèrcits.

Per simplificar, les armes i la R+D lligat a elles són una inversió que va en detriment de l’economia que produeix benestar. Amb aquesta nova fórmula, la Comissió Europea i Espanya faran creure a la població que som més rics, ja que tenim més PIB, com si PIB i benestar estiguessin units per algun pacte econòmic secret. Fals, fa anys que això ja ha quedat demostrat que no és cert. El PIB i la pobresa poden ser molt elevats en un mateix país, es miri per exemple EUA o alguna monarquia del Golf. Es pot tenir un PIB per càpita altíssim i una desigualtat extrema. És a dir, PIB elevat i pobresa poden coexistir si hi ha desigualtat, i en aquest sentit Espanya no és diferent.

Per acabar, sumar el PIB de l’economia delictiva de la droga i la prostitució és propi de polítiques que practiquen la doble moral. Els nostres governs persegueixen el crim organitzat que es dedica a aquest lucratiu negoci il•legal, però en canvi no dubten a sumar-lo com a riquesa. Una economia que a més no tributa a Hisenda i per tant sostreu recursos per al benestar general de la població. Armes, drogues i prostitució són un exemple de l’escassa ètica dels governs de la UE.


  Llegeix l'article a Público

Publicacions Relacionades
 07/07/2014


Linia de recerca :
Publicat en Público, el 07/07/2020
Ja pots matricular-te a la pròxima edició de l'Escola Pacifista que tindrà lloc a Catalunya els mesos de març i abril de 2024