Campanya de presentació de declaracions de renda 2021: L’objecció fiscal a la despesa militar

Campanya de presentació de declaracions de renda 2021: L’objecció fiscal a la despesa militar

Ha començat de nou la campanya de presentacions de declaracions de renda 2021 a Hisenda i els grups d’objecció fiscal a la despesa militar inicien també la campanya d’objecció fiscal a la despesa militar. Donem suport a les persones que opten per denunciar aquesta despesa militar a l’estat espanyol practicant la desobediència fiscal i negant-se a pagar impostos destinats a mantenir l’estructura militar i desviant aquests diners a entitats de caràcter social i solidari.

Superada la dificultat de donar informació a les objectores fiscals, de manera presencial en temps de COVID19, així com la tramitació telemàtica de les declaracions de renda com única forma de presentació, obrim la possibilitat d’establir suport de forma presencial amb totes aquelles persones que vulguin obtenir més informació sobre el tema  Igualment amb les comunicacions telefòniques i la tramitació telemàtica de les rendes els grups d’Objecció Fiscal continuen la tasca d’informació incloent-hi gestionar la mateixa presentació de documents a persones que per raons d’edat, mitjans per gestionar-ho, etc. els hi representa un handicap afegit, però que en tot moment volen continuar exercint la seva denúncia.

La campanya de renda 2020, de l’any passat, i segons les dades disponibles que han arribat als grups gestors de l’objecció fiscal distribuïts per tot l’estat espanyol; almenys 370 persones han realitzat objecció fiscal a la despesa militar amb un import de prop de 25.000 €. Sabem que aquest nombre de persones s’incrementaria substancialment si poguessin accedir a les dades d’hisenda atès que hi ha objeccions de les quals no tenim constància perquè no ens han sigut comunicades per oblit de les objectores.

Per distribució d’objeccions Euskadi representa el 52 % (193), Catalunya el 26 % (95) i la resta de l’estat espanyol el 22 % restant (82). Com es pot veure Euskadi i Catalunya com societats antimilitaristes continuen liderant aquesta forma de denúncia de la despesa militar espanyola.

La quantitat total de prop de 25.000 € desviats a diversos projectes s’ha reduït els últims anys per reducció a 1, 5, 10 € de l’import desviat quan anteriorment era el % destinat a defensa o una  quantitat fixa de 100 €. Això ha estat causat per la persecució de les objectores per part d’Hisenda dedicant recursos a reclamar aquests testimonials diners, com si fóssim evasors fiscals, en lloc de perseguir al «reials» evasors. Sembla que quantitats inferiors a 20 €, per a Hisenda, ja no són rendibles per reclamar.

Aquesta persecució de les objectores, per part d’hisenda, encara és més vergonyosa  si tenim en compte que en una pandèmia que ha posat de manifest la manca de recursos sanitaris per fer-li front, la quantitat objectada de 25.000 representa el 0,04% dels 65 milions diaris que es gasta l’estat espanyol en mantenir l’estructura militar (22.949 milions anuals, segons PGE) i que representa un 5,77 % d’augment respecte al 2021.

Amb la situació actual de guerres (Iemen, Ucraïna…) l’estat espanyol no pot ser còmplice de mantenir-les enviant armes o venent-les a les parts. Amb aquestes guerres l’estat espanyol intenta justificar un augment de la despesa militar fins al 2 % del PIB i que respondria sumar aproximadament altres 15.000 milions als actuals. Inaudit.

S’ha de revertir la despesa militar en despesa social i això només serà efectiu quan la societat civil denunciï i  objecti fiscalment i de forma massiva, a les seves declaracions de renda, igual que va succeir amb el servei militar obligatori. Som col·laboradors directes, amb els nostres impostos, si no ho denunciem. T’animes? Contacta amb el Servei d’Objecció Fiscal a la Despesa Militar a www.objecciofiscal.org o obfiscal@pangea.orgPublicacions Relacionades
 10/05/2022

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!