El Centre Delàs actualitza el 2023 les diferents bases de dades del Cicle Econòmic Militar

El Centre Delàs actualitza el 2023 les diferents bases de dades del Cicle Econòmic Militar

Com cada any, s’han actualitzat els diferents apartats de la Base de Dades del Cicle Econòmic Militar (indústria, despesa, comerç, forces armades i finançament de l’armament) amb les darreres dades disponibles al 2023. 

A l’apartat de Despesa Militar s’hi han incorporat les dades referents als pressupostos aprovats de despesa militar de l’any 2023 (consultar informe 58), així com el de les operacions militars a l’exterior aprovats fins al juliol d’enguany. Al mateix temps, s’han incorporat les darreres dades d’inversions militars del 2023 i les de I+D militar. Pel que fa les forces armades, s’han actualitzat les dades dels efectius en actiu durant l’any 2022, desagregades per gènere (falta actualitzar la distribució territorial). El mateix passa amb el mapa d’indústria d’armament, que hem actualitzat el d’àmbit estatal (falta a nivell català).

Pel que fa al finançament de les armes, s’ha actualitzat també la base de dades amb les dades utilitzades en el darrer informe sobre banca armada i militarització de fronteres (consultar informe 59), que cobreix el finançament d’empreses d’armes durant el període 2020-2022. L’actualització de la part de comerç d’armes s’ha endarrerit una mica pel canvi de govern, però ja s’està treballant per tenir-la durant el primer trimestre del 2024.

A més d’aquestes actualitzacions, des del Centre Delàs hem anat introduint durant l’any millores a la Base de Dades, ja sigui a nivell de visualització, d’actualització de dades, de correcció d’errors, o d’altres aspectes relacionats (filtres, interfície, descàrrega, etc). L’objectiu és millorar l’accessibilitat i la transparència de la informació de les dades que tenen a veure amb el Cicle Econòmic Militar de l’Estat espanyol, permetent adquirir una perspectiva crítica sobre el posicionament de l’Estat espanyol pel que fa al cicle econòmic militar. Alhora també s’incorporen enllaços a bases de dades internacionals on trobar dades d’àmbit mundial, que també es van actualitzant i renovant.

Consulta aquí la Base de Dades del Cicle Econòmic Militar. Publicacions Relacionades
 19/12/2023

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!