El Centre Delàs acull a Barcelona dos dies de debat sobre el comerç d’armes en la Trobada Anual de la Xarxa Europea contra el Comerç d’Armes (ENAAT)

El Centre Delàs acull a Barcelona dos dies de debat sobre el comerç d’armes en la Trobada Anual de la Xarxa Europea contra el Comerç d’Armes (ENAAT)

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha participat una any més en la reunió anual de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (European Network Against Arms Trade, ENAAT) que enguany hem acollit a Barcelona el divendres 31 de maig i 1 de juny, en unes jornades de treball organitzades amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Més de 25 investigadores i activistes representants de les entitats membres de la xarxa europea es van reunir durant aquestes jornades a la seu de Lafede per compartir experiències, debatre i coordinar les activitats relatives a la tasca contra el comerç d’armes que duu a terme la xarxa de pau.

Enguany les exposicions de les experiències, dades i reflexions sobre les qüestions més destacades de l’últim any a cada un dels països representats, van estar marcades una vegada més per l’exportació d’armes europees a l’Aràbia Saudita, país que lidera la coalició contra el Iemen. Les expertes de cada una de les organitzacions van destacar les seves accions en la tasca per aturar el comerç d’armes europees, i concretament a països que estan implicats o es troben en situació de conflicte armat. En aquest sentit, es va debatre sobre les diferents eines que existeixen per a la denúncia efectiva de les transferències d’armes que vulneren els drets humans i la legislació vigent. Aquesta qüestió, que va centrar també un dels blocs de les Jornades del Centre Delàs “Geopolítica de les armes” celebrades el dijous anterior, ha suscitat molt d’interés ja que algunes de les entitats de l’ENAAT ja han dut a terme denúncies per la via judicial de casos concrets de transferències d’armes controvertides, situant la qüestió en l’agenda pública i en els principals mitjans de comunicació. Altres formes de denúncia d’aquestes tranferències d’armes es van posar en comú entre les membres de la xarxa, com són la denúncia amb la intervenció d’activistes en les juntes generals de les empreses armamentistes o el bloqueig dels carregaments d’armes en els ports europeus.

Membres del Centre Delàs d’Estudis per la Pau van participar en les reunions i van presentar les darreres dades i notícies més rellevants en relació al comerç d’armes i el militarisme a Espanya. Des del Centre Delàs també es va contribuir al debat amb l’aportació de la recerca que està duent a terme juntament amb l’Escola de Cultura de Pau i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, sobre el comerç d’armes europeu, la situació de seguretat dels països de destí i les vulneracions de drets humans. Des del Centre també es van compartir els darrers informes i llibres elaborats, en la seva versió traduïda a l’anglès, com l’informe “Aixecant Murs. Polítiques de la por i securitització en la Unió Europea” i el llibre “Polítiques de seguretat per la pau. Una altra seguretat és possible i necessària”, així com les principals conclusions extretes de la recerca que investigadores del Centre estan realitzant sobre Frontex i el seu rol en la necropolítica europea de fronteres.

A més de la compartició de les dades i qüestions més destacades de cada un dels països europeus representats, es van abordar diferents temàtiques que les diferents organitzacions de la xarxa van considerar necessari posar en l’agenda de debat. El Fons de Defensa Europeu recentment aprovat, en contra del qual ha estat treballant la campanya de la Xarxa, No EU Money for Arms, va ser un dels temes principals que es van debatre, alhora que es va treballar en estratègies de futur i sobre l’agenda d’activitats de la xarxa per a l’any 2019 i principis de 2020.

L’ENAAT va néixer l’any 1984 a una conferència internacional sobre fabricació i exportacions d’armes i avui dia està formada per grups i persones d’una dotzena de països europeus, entre els quals es troben Noruega, Finlàndia, Suècia, Regne Unit, Holanda, Itàlia, Alemanya, Suïssa, República Txeca, Eslovàquia i Espanya. Des de llavors, es celebren reunions anuals que cada any són acollides per una organització d’un país diferent, i durant la resta de l’any es mantenen contactes informals per a l’intercanvi d’informació o l’impuls d’activitats i campanyes conjuntes. L’ENAAT parteix d’una visió pacifista que entén el comerç d’armes com una amenaça per a la pau, la seguretat i el desenvolupament de la humanitat; d’aquí que entre les seves prioritats es trobin l’impuls de recerques i campanyes contra el finançament, la fabricació i el comerç d’armes, per tal d’exercir pressió política adreçada a aconseguir un món més desarmat i unes regulacions més estrictes en aquest aspecte.Publicacions Relacionades
 18/06/2019

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!