El cost de la Guerra de l’Iraq

El cost de la Guerra de l’Iraq

A l’inici de la invasió de l’Iraq, l’assessor de George Bush per a assumptes econòmics, Larry Lindsey, va dir que el cost de la guerra podia arribar als 200.000 milions de dòlars. La Casa Blanca va respondre que es tractava d’una sobreestimació precipitada. El sotssecretari de Defensa Paul Wolfowitz va afegir llavors que una vegada acabada la guerra l’Iraq podria finançar-se la reconstrucció amb les vendes del petroli.

Transcorreguts tres anys del començament de la guerra a l’Iraq, la professora de d’Harvard Bufona Bilmes i el premi Nobel d’economia Joseph Stiglitz han elaborat un ampli informe que tracta d’establir una estimació contrastada dels costos econòmics reals que la guerra tindrà per als Estats Units. La seva estimació xifra els costos directes en 839.000 milions de dòlars, i en un bilió de dòlars la suma total d’aquests i els costos macroeconòmics. Altres estimacions calculen en 1,2 bilions de dòlars els costos directes de la guerra i en 2,2 bilions si s’hi sumen costos indirectes i altres xifres macroeconòmiques.Publicacions Relacionades
 27/04/2006

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!