El Parlament català es posiciona per l’abolició de les armes nuclears

El Parlament català es posiciona per l’abolició de les armes nuclears

A instàncies del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució sobre la Prohibició de les Armes  Nuclears. La resolució es una bona noticia perque ha estat aprovada per unanimitat de tots el grups parlamentaris i en el transcurs de la tramitació no ha patit cap esmena de consideració.

La resolució insta el Govern de l’Estat a que treballi en les diferents institucions internacionals i especialment a l’Assemblea General de Nacions Unides, per aconseguir que s’aprovi un Tractat internacional d’abolició de les armes nuclears i que prohibeixi la seva fabricació i ús.

Aquesta resolució s’inscriu en la Internacional Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), de la que el Centre Delàs en forma part. Representa un pas mes de reafirmació que Catalunya té un ferm compromís en el camí del desarmament com a pas ineludible per a la consecució d’un món en pau.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, continuara impulsant la Campanya per l’abolicio de les armes nuclears per tal de que el Congres de Diputats del l’Estat espanyol es pronuncií en el mateix sentit que ho ha fet el Parlament de Catalunya, amb l’esperança que també sigui ratificada i la població mundial es pugui deslliurar del perill d’una catàstrofe nuclear que representen les armes atòmiques.

Link a les intervencions dels grups parlamentaris a la Comissió d’Acció Exterioir, Unió Europea i Cooperació.

Barcelona, 4 de juliol de 2014
Centre Delàs d’Estudis per la PauPublicacions Relacionades
 08/07/2014

Linia de recerca :
Jornada: “Banca Armada i finances ètiques: la (des)inversió com a arma per una economia per la pau” amb Carlos Taibo i Jordi Calvo a València