Grups de pau emeten una Declaració per evitar que els diners públics de la UE vagin destinats a la investigació militar

Grups de pau emeten una Declaració per evitar que els diners públics de la UE vagin destinats a la investigació militar

En una crida als diputats del Parlament Europeu i als parlaments dels Estats membres de la UE, activistes de la pau i la Xarxa Europea contra el Comerç d’Armes (ENAAT, European Network Aganist Arms Trade), de la qual el Centre Delàs n’és membre actiu, se’ls insta a dir “no” a la inclusió de la investigació en indústria armamentista al pressupost de la UE.

Es demana als parlamentaris que rebutgin l’Acció Preparatòria (PA) sobre Investigació de Defensa que la Comissió Europea vol incloure en la nova línia pressupostària, la qual serà debatuda aquesta setmana. Segons els activistes: “Europa ha de donar suport a la pau i no subvencionar les armes”.

Després de diversos anys de treball persistent i discret, en particular del lobby de grups de la indústria armamentista com l’ASD i amb el suport d’alguns Estats membres i diputats al PE, la UE està molt a prop de començar a subvencionar la investigació per a la producció d’armes amb el diner públic europeu. Una Acció Preparatòria (PA) sobre recerca en defensa escrita per un “Grup de Personalitats” assessor – més de la meitat d’ells representants de la indústria armamentista- està inclòs en el projecte de pressupost per a l’any 2017. La indústria armamentista està assessorant la UE perquè subsidiï al sector d’armament. La Comissió ja ha acceptat aquesta PA i la decisió està ara a les mans del Parlament Europeu i dels Estats membres.

Fins al moment, els béns militars sempre han quedat exclosos de les línies pressupostàries de la UE. Això està a punt de canviar. I això només és el començament, ja que l’objectiu a llarg termini és el d’establir un programa europeu d’investigació de defensa de ple dret per un valor de 3.500 milions d’euros en 2021-2027. El pressupost de la UE no és prorrogable, la qual cosa suposa necessàriament retallades dràstiques en detriment a d’altres accions civils. D’altra banda, el primer objectiu declarat d’aquestes subvencions és el de preservar la competitivitat de la indústria armamentista i la seva capacitat d’exportar a l’estranger, inclosos els països que contribueixen a la inestabilitat i participen en conflictes armats, com l’Aràbia Saudita.

L’ENAAT fa una crida als parlamentaris europeus i nacionals i als governs nacionals perquè interrompin la inclusió de la investigació de la indústria armamentística en el pressupost de la UE. Cap diner de la UE hauria d’anar a la indústria d’armes. Els diners destinats a la investigació s’han de destinar a projectes que desenvolupin formes no violentes de resoldre i prevenir conflictes i, en particular, abordar les causes fonamentals de la inestabilitat, com el canvi climàtic.Publicacions Relacionades
 15/05/2017

Linia de recerca :
Jornada: “Banca Armada i finances ètiques: la (des)inversió com a arma per una economia per la pau” amb Carlos Taibo i Jordi Calvo a València