Intervencions a la Junta d’Acionistes de CaixaBank 2017

Intervencions a la Junta d’Acionistes de CaixaBank 2017

Primera Intervenció a la Junta d’Accionistes de CaixaBank (2017)

Bon dia senyors i senyores accionistes, membres del Consell d’Administració, Senyor President, el meu nom és Xema Moya els hi parlo com a membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, representant en aquesta Junta d’Accionistes la campanya Banca Armada i la seva subcampanya Caixabank sense armes. Una campanya que està promoguda pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Setem, Justícia i Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Col·lectiu RETS (Respostes a les Empreses Transnacionals), AA-MOC i FETS. Aquest any tenim la delegació de 25.773 accions cedides per accionistes de Caixabank que no estan d’acord amb la política d’inversions del seu banc.

El que preocupa els seus accionistes i a la campanya que represento són, entre d’altres, les seves inversions en armes. Sí, ho han sentit bé, Caixabank inverteix en el sector militar, en la indústria que fabrica armament i tot allò necessari per fer la guerra.

En el món hi ha guerres que coneixem sobradament, com la guerra de Síria, la d’Afganistan, la d’Irak, la de Líbia, guerres en les que es sabut per tots vostès que hi hagut i encara es manté una participació molt intensiva d’algunes de les principals potències militars del món. Són guerres on també hi ha grups armats de tot tipus, origen i motivació. Grups que un dia són aliats teus i al següent enemics eterns. Les armes que es fabriquen en la potent indústria militar espanyola i en alguns dels països del seu voltant són utilitzades pels exèrcits aliats, però també són transferides o cauen en mans de grups incontrolats. En tots dos casos són armes que generen por, destrucció i mort, em ambdós casos són armes que serveixen per matar combatents, però sobre tot civils i fins i tot personal humanitari tractant d’ajudar les persones més vulnerables dels conflictes armats. Aquests conflictes són només una petita part de totes les guerres que assolen a dia d’avui el planeta. Més de 30 conflictes armats estan mortalment vius en tot el món. Les armes que els mantenen actius poden venir d’empreses que vostès financen.

Caixabank és en certa mesura corresponsable de la producció armamentística que permet que en alguns d’aquests escenaris la guerra sigui la normalitat. El seu banc, senyor president, té una part de responsabilitat sobre la violència armada que ara fa fora de casa seva a tanta i tanta gent que, com veiem cada dia en les notícies, moltes vegades perd la vida just aplegant a les nostres fronteres.  Perquè podem afirmar que un banc com el seu té relació amb les guerres i el drama de les persones refugiades?

Caixabank finança empreses d’armes,  algunes de les que es beneficien per partida doble dels conflictes armats. Primer ofereixen els seus productes a països que abans o després acaben patint alguna guerra o participant en ella encara que sigui en territori estranger. Per després oferir els seus productes per la gestió militaritzada de les fronteres que està instaurant la Unió Europea. Tractant així les persones refugiades que fugen de les guerres que elles poden haver alimentat com a enemics militars. Les empreses que poden haver-se beneficiat d’aquesta perversió són amb certa probabilitat Oesia i Sener, empreses espanyoles que es dediquen a l’electrònica militar, però amb total seguretat Indra, una de les principals empreses de tecnologia militar espanyola i d’Europa que es dedica, entre d’altres coses, a desenvolupar sistemes de vigilància i de tir, necessaris per identificar objectius militars, per apuntar i disparar sobre els objectius seleccionats.

No ens digui enguany, senyor president, que a Indra són monges de la caritat, perquè no poden amagar que com a mínim el 20% de la seva producció és estrictament militar.  Com saben vostès que el seu finançament a Indra no està sent utilitzat per la guerra o per la repressió de les persones refugiades?

Senyors i senyores accionistes, membres del Consell d’Administració, senyor president, assumeixin d’una vegada per totes la seva responsabilitat i no taquin més l’anima de La Caixa amb la sospita de la seva participació en la indústria armamentista.

Gràcies per la seva atenció

Segona Intervenció a la Junta d’Accionistes de CaixaBank (2017)

Bon dia senyors i senyores accionistes, membres del Consell d’Administració, Senyor President, el meu nom és Mònica Vega i els hi parlo com a membre de SETEM Catalunya i representant en aquesta Junta d’Accionistes de la campanya Banca Armada i la seva subcampanya Caixabank sense armes. Una campanya que està promoguda pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Justícia i Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització, el Col·lectiu RETS, l’Assemblea estatal Antimilitarista, FETS i Federación SETEM.

Actuo en representació de dotze accionistes que avui ens han delegat un total de 25.773 accions per alçar la veu en aquesta assemblea i denunciar les inversions en armament de Caixabank.   

Actualment al món hi ha 35 conflictes armats actius. Entre aquests 35, n’hi hi 11 que estan provocant més de 1000 víctimes mortals a l’any de població civil, com ara els de Síria, o Iraq. En aquest context, també podríem parlar de tortures,  violacions, reclutament de menors i persones desplaçades i refugiades.

Malauradament, hi ha empreses que, seguint com a únic objectiu la maximització dels seu beneficis econòmics, alimenten aquests conflictes armats,  mitjançant la fabricació i exportació d’armes a països en guerra, situació de tensió i vulneracions de drets humans. Empreses que són finançades per entitats com CaixaBank.

Caixabank és en certa mesura corresponsable de la producció armamentista que permet que en alguns d’aquests escenaris la guerra sigui la normalitat. El seu banc, senyor president, té una part de responsabilitat sobre la violència armada que ara fa fora de casa seva tanta gent que, com veiem cada dia ea les notícies, moltes vegades perd la vida intentant arribar a les nostres fronteres.  

Perquè podem afirmar que un banc com el seu té relació amb les guerres i el drama de les persones refugiades?

Caixabank es corresponsable del drama de la guerra i les conseqüències d’aquesta sobre la vida de les persones en tant que finança diverses empreses fabricants i exportadores d’armes:

Caixabank ha concedit set crèdits a l’empresa MAXAM, una de les empreses més perverses de l’escenari nacional. Maxam fabricava les mines antipersona i les bombes de dispersió, uns materials militars que tenien com a objectiu la mutilació  i la generació de víctimes un cop passat els combats. Afortunadament aquests armaments van ser prohibits i MAXAM ja no pot produir-los, el que sí que fa, paradoxes de la vida, és fer negoci amb la neteja de mines i bombes de dispersió que abans fabricava.

MAXAM fabrica a través de la seva filial EXPAL tot tipus d’explosius militars, municions i bombes. MAXAM afirma estar present en infinitat de països del món, alguns d’ells en zones de conflicte o de dubtosa reputació pel que fa al respecte de les llibertats i dels drets humans.

Entre aquests països hi ha Turquia on Maxam té una empresa que pertany al Grup sota la denominació MAXAM ANADOLU. Aquesta empresa ha estat investigada per haver intentat enviar material explosiu de caràcter militar a la zona de guerra de Síria controlada per l’ISIS.

Caixabank ha donat 75 milions en crèdits a MAXAM, 75 milions que pot ser que s’hagin utilitzat per millorar, potenciar i augmentar la seva producció militar i les seves exportacions.

Senyors i senyores accionistes, membres del Consell d’Administració, senyor president, poden assegurar que CaixaBank no és còmplice de la vulneració de drets humans i de la violència armada que cada any maten, mutilen i destrossen la vida de centenars de milers de persones?

Sense el finançament d’entitats financeres com Caixabank, les empreses d’armament no tindrien els recursos suficients per produir-les i més del 70% de les armes que existeixen al món no podrien ser fabricades

Per aquest motiu, Senyor president, membres del consell, senyores i senyors accionistes, demanem que CaixaBank deixi de finançar Maxam. Les armes d’aquesta empresa poden estar essent utilitzades ara mateix en els més cruents conflictes armats d’arreu del món. I demanem que deixi de finançar qualsevol tipus d’empreses d’armament i actuiï de manera responsable Es tracta d’una decisió que poden prendre avui mateix en aquesta junta d’accionistes.

Gràcies per la seva atenció.Publicacions Relacionades
 06/04/2017

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!