Invertim la despesa militar en polítiques de Pau

Invertim la despesa militar en polítiques de Pau
pet cat website

Pots signar la campanya de Change.org aquí

INVERTIM LA DESPESA MILITAR EN POLÍTIQUES DE PAU

La despesa militar espanyola en 2015, segons l’informe anual del SIPRI sobre la despesa militar mundial, ha aplegat als 12.852 milions €, representant l’1,3% del PIB espanyol. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que incorpora altres elements els quals considera part del pressupost, ho situa en més de 17,5 mil milions d’euros.

En un context de desmantellament de l’Estat del benestar i de contínues retallades en les polítiques socials, se segueixen destinant ingents quantitats de diners públics al sector militar. Des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, i en el marc de la Campanya Global sobre la Despesa Militar (GCOMS), pensem que ja cal deixar de destinar recursos públics a armes i guerres i que cal reduir la despesa militar!

Demanem, per tant, als partits i representants polítics d’Espanya que implementin veritables polítiques de promoció d’una cultura de pau basada en la promoció de la justícia social, el benestar i la prevenció de conflictes. No a la gestió militaritzada i bel·licista dels conflictes, que són causa i conseqüència d’una elevada despesa militar!

Perquè la seguretat ha de ser entesa des d’una manera més integral, sota el paradigma de la seguretat humana (que inclou la seguretat ambiental, econòmica, l’accés a l’educació, la sanitat…) i no únicament des de la perspectiva de l’Estat que la situa en l’àmbit militar. Davant amenaces a la nostra seguretat com les que poden suposar els atacs terroristes, s’ha demostrat que les respostes militaritzades no han aportat solucions sinó més ben al contrari, han creat més inseguretat i retallat llibertats que han agreujat la situació interna a Europa. Els bombardejos i atacs militars han generat morts d’innocents, més odi i més terror, afavorint l’augment de la despesa militar, en la qual Espanya ha dilapidat milers de milions d’euros.

Cada euro que destinem a la despesa militar seria molt més productiu invertir-ho en l’economia real per crear llocs de treball o destinar-ho a polítiques socials, a cultura, a pensions, educació, ciència i sobretot, cada euro destinat a la despesa militar suposa una reculada en la construcció de condicions de pau. Si volem la pau, no hem de preparar-nos per a la guerra, si volem realment un món en pau, hem d’invertir en polítiques de pau. Reduïm la despesa militar, invertim la despesa militar en despeses socials. Destinem la despesa militar a construir la pau.

Més informació:

 Pots signar la campanya de Change.org aquíPublicacions Relacionades
 19/04/2016

Linia de recerca :
Ja pots matricular-te a la pròxima edició de l'Escola Pacifista que tindrà lloc a Catalunya els mesos de març i abril de 2024