Justícia Militar: Vigilar que els soldats no s’escapin

Justícia Militar: Vigilar que els soldats no s’escapin

Resulta interessant repassar la Memòria 2005 de la Fiscalia General de l’Estat. En ella podem veure que la principal feina de la Justícia Militar és la de perseguir la tropa que vol fugir de l’exèrcit. En aquesta memòria venen recollides les diligències per delictes penals iniciades durant l’any 2004 en l’àmbit de la jurisdicció militar. El 77% dels procediments iniciats el 2004 ho va ser contra persones que van intentar abandonar l’exèrcit sense esperar a acabar el seu contracte. Van ser 993 casos, que abasten els delictes d’abandonament de destí i de deserció. És a dir, un de cada 70 soldats va ser processat el per intentar deixar l’exèrcit abans d’hora.


La resta de la feina de la Justícia Militar no és menys altruista, els següents delictes que li donen més feina són els delictes contra la disciplina militar, un 14% del total.

El paper de la jurisdicció militar i la seva contribució a la “defensa nacional” no és altre que perseguir la fuga de soldats i mantenir-ne la disciplina, tasques que ocupen el 91% de la seva activitat.Publicacions Relacionades
 27/04/2006

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!