La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya aprova una moció per prohibir les armes autònomes

La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya aprova una moció per prohibir les armes autònomes

La Comissió de l’Interior del Parlament de Catalunya va aprovar una moció per prohibir les armes autònomes el 13 de febrer.

La Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques la van presentar Eva Granados Galiano, portaveu, i Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, l’11 d’abril de 2018.

La moció insta el Govern de la Generalitat a fer davant del Govern de l’Estat les “gestions necessàries per tal que aquest faci una crida a la comunitat internacional d’Estats” per “iniciar un debat que condueixi a l’establiment d’un tractat internacional de caràcter vinculant als efectes de prohibir el desenvolupament, prova, producció o l’ús d’armes robòtiques autònomes o sistemes d’armes autònoms, sota qualsevol circumstància”. 

A més, també insta el Govern català a “mai no adquirir o fer ús, sota cap circumstància, d’armes robòtiques plenament autònomes o sistemes d’armes autònoms, en les seves versions per a ús policial o de vigilància perimetral d’instal·lacions, i a regular la prohibició del seu ús o adquisició per part de les policies locals de Catalunya”.

El proposta inclou els motius de la prohibició. Durant els darrers anys, s’ha produït un accelerat desenvolupament científic i tecnològic que ha donat lloc a armes robòtiques plenament autònomes amb capacitat per seleccionar i abatre objectius sense participació humana en la decisió. 

La moció remarca que aquestes armes plantegen “perills per la pau i la seguretat internacional” i que no s’hauria de “delegar en màquines la decisió de matar o d’emprar la força contra persones”.

D’altra banda, l’escrit apunta com les armes plenament autònomes, també les tipificades com a less-lethal menys letals, no poden acomplir els estàndards del dret humanitari internacional o del nostre propi ordenament intern, pel que fa als requisits exigits per a l’ús de força.Publicacions Relacionades
 13/03/2019

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!