La gran estafa del pressupost de Defensa 2015

La gran estafa del pressupost de Defensa 2015

Anàlisi resumit sobre els pressupostos militars 2015

PDF de l’anàlisi resumit en castellà català

El Govern ha presentat uns pressupostos de defensa que suposen un canvi de tendència al produir-se per primera vegada en els últims anys des que començà la crisi, un augment del pressupost militar espanyol. A més, de nou, es tracta d’uns pressupostos de defensa tramposos perquè, a gratcient que la despesa final en algunes partides serà considerablement major, segueixen ocultant les seves intencions sota el més que inexacte càlcul de dues significatives partides del pressupost de Defensa: la destinada als Programes Especials d’Armament (PEAS) i la destinada al cost de les Operacions militars a l’exterior. És també de gran rellevància aquest any l’important augment de la despesa destinada a la R+D militar.

A la proposta de pressupost pel pròxim any s’observa com el Ministeri de Foment descendeix en un 14,2%; el d’Ocupació i Seguretat Social un 15,5%. En canvi, el Ministeri de Defensa augmenta un aparent 1,1%, però molt probablement fent una previsió de la despesa militar afegida al llarg de l’any de forma extraordinària, l’augment de la despesa militar entre 2014 i 2015 serà finalment un 2% quan s’incorpori la quantia real corresponent a cobrir la factura dels PEAS i les despeses de les missions militars a l’exterior. L’any 2015 la despesa militar final superarà amb tota probabilitat els 17.000 milions d’euros. D’aquesta manera, podem afirmar que amb les dades que tenim la despesa militar diària a Espanya tornarà a superar els 45 milions d’euros, és a dir 353,9 euros per habitant. Aquestes xifres ens porten a afirmar que el percentatge que suposa la despesa militar sobre el PIB és del 1,54% (que amb les xifres finals arribarà fàcilment a l’1,6%), més proper al 2% que promulga l’OTAN, que al 0,63% que afirma tenir el Govern espanyol.


   PDF de l'anàlisi resumit en català

Publicacions Relacionades
 06/10/2014


Linia de recerca :
Ja pots matricular-te a la pròxima edició de l'Escola Pacifista que tindrà lloc a Catalunya els mesos de març i abril de 2024