La UMD, a la fi rehabilitada

La UMD, a la fi rehabilitada

El Consell de Ministres del 4/12/2009 va aprovar una Declaració Institucional de rehabilitació i reconeixement dels membres que integraven la Unió Militar Democràtica (UMD). En aquest document es reconeix el treball d’aquesta associació, integrada per comandaments militars, en la construcció d’una societat democràtica.


L’UMD va néixer el 1974 per fomentar els valors democràtics dins les forces armades durant l’etapa de la dictadura  franquista. Un cop iniciada la transició democràtica es promulgaren les Lleis d’Amnistia de 1976 i de 1977 i, en cap d’elles s’amnistià els militars demòcrates de la UMD. Es va tenir que esperar deu anys, fins el 1986, perquè es promulgués una nova Llei que els amnistià i els rehabilità. Malgrat això, la rehabilitació no va ser total ja que aquesta llei no els va permetre la reincorporació als seus llocs de treball en les forces armades, com sí havia succeït en el cas dels funcionaris expulsats per la dictadura. A més, se’ls va obligar a passar a la reserva, possiblement per impedir que les seves idees democràtiques “contaminessin” el encara franquista exèrcit de 1986.

El 1986, Josep Manuel Delàs, membre de l’UMD, però, havia donat un gir copernicà en la seva trajectòria vital, poc li interessava ja la carrera militar i es convertí en un pacifista destacat. Es comprometé en la campanya del Referèndum del 1986 contra la permanència d’Espanya a l’OTAN i, a més, presidí Justícia i Pau de Girona tot impulsant múltiples campanyes i accions en favor de la pau i la promoció dels drets humans.

Trenta tres anys més tard, el llavors comandant Josep Manuel Delàs i la resta dels seus companys han estat rehabilitats política i moralment. És millor tard que mai.Publicacions Relacionades
 15/12/2009

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!