La UME i altres unitats militars comptaran amb atribucions policials

La UME i altres unitats militars comptaran amb atribucions policials

Si el projecte de llei de carrera de militar s’aprova tal com ha estat presentada al congrés, els militars recuperaran de nou l’atribució de donar ordres a civils, en ser considerades determinades unitats com “agents de l’autoritat” en la seva relació amb els civils, assumint competències pròpies dels cossos policials.

L’excusa per donar aquest pas ha estat la recentment creada Unitat Militar d’Emergències (UME) i la necessitat, segons el Govern, que disposin d’autoritat sobre els civils quan actuïn en situacions d’emergència o catàstrofe.

Però aquesta atribució d’”agents de l’autoritat” no es limita a la UME i s’ha estès també, d’amagatotis, a la policia militar sense donar raons de per què necessiten tenir autoritat sobre la població civil.

La UME va ser creada l’abril passat com una unitat especial desplegada en tot el territori estatal la missió de la qual és la d’actuar en situacions d’emergència o de catàstrofe, assumint funcions de protecció civil. La qüestió és si existeix un dèficit de protecció civil per plantar cara a emergències, per què han de ser militars -una unitat militar creada específicament per a això- els que cobreixin aquest dèficit, per què es necessita armament i atribucions policials per fer tasques de protecció civil. La nova unitat compta amb 4.000 efectius sota el comandament del general Fulgencio Coll, i un pressupost de 1.600 milions d’euros, del qual bona part anirà destinat a armament i altres equips militars, pressupost que sens dubte seria més ben aprofitat si es dediqués exclusivament a protecció civil.

Se segueix, però, amb la dinàmica que mai hi ha problemes per augmentar els pressupostos militars o desenvolupar un modern programa d’armament, mentre s’escatimen els recursos per a protecció civil o investigació i desenvolupament bàsics. Es gasta una fortuna en l’adquisició d’un buc militar de “projecció estratègica”, mentre no es disposa de cap buc amb capacitat per actuar davant de catàstrofes ecològiques com la del Prestige.Publicacions Relacionades
 04/02/2007

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!