Llançament de la campanya verkami “Veus contra la banca armada”

Llançament de la campanya verkami “Veus contra la banca armada”

Ajuda’ns a denunciar els que es beneficien del negoci de les armes! 

#NOalaBancaArmada

https://www.verkami.com/projects/14196-veus-contra-la-banca-armada

Des de la campanya Banca Armada volem participar a les juntes d’accionistes dels principals bancs espanyols per denunciar les seves inversions en el negoci de les armes.

Per allò, hem llançat avui 10 de febrer de 2016 una campanya verkami per recaudar els fons necessaris per poder participar-hi:

http://vkm.is/veuscontralabancaarmada

La campanya Banca Armada cerca crear una opinió pública que afavoreixi un canvi actitud de les entitats financeres per tal que que trenquin tota relació amb empreses socialment irresponsables, especialment les que produeixen i comercialitzen armes. Des del 2007 denunciem les inversions en armes dels principals bancs a l’Estat Espanyol. Aquesta denúncia basada en informació rigorosa, es fa visible a través de l’activisme en les Juntes d’Accionistes d’aquestes entitats financeres i d’una tasca de sensibilització mitjançant materials de divulgació i les webs de la campanya i de les subcampanyes BBVA sense armes, Banco Santander sense armes, Caixabank sense armes i Banc Sabadell sense armes. 

L’impulsa el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Setem, l’ODG, RETS i Justícia i Pau i es manté gràcies a la implicació d’activistes per la pau i els drets humans.

Per què volem anar a les juntes d’accionistes dels bancs?

Tot i qué les entitats financeres declaren que respecten els drets humans en les seves estratègies de negoci, BBVA va destinar a la indústria d’armament en el període 2005- 2013, un total de 3.262 milions d’euros d’inversió, el Banco Santander 1.723 milions, Caixabank més de 37 milions i el Banc Sabadell a prop de 27 miliones d’euros en empreses productores d’armes nuclears des de gener de 2011.

El qualificatiu banca armada és utilitzat doncs per referir-se als bancs i caixes que formen part del negoci armamentísta, ajudant a les empreses d’armes, de manera directa mitjançant participacions en accions sobre elles, o indirecta, si els concedeixen serveis financers per facilitar la seva expansió o permetre la seva supervivència.

Considerem imprescindible seguir denunciant aquelles entitats financeres que són protagonistes de pràctiques poc ètiques, com és obtenir beneficis de la fabricació i exportació d’armes. Per allò, volem incidir directament a través de l’activisme en les seves juntes d’accionistes i més enllà generar una reflexió i debat en la opinió pública sobre el finançament de la indústria armamentística per tal que sigui més gran la pressió ciutadana per a que la banca tradicional deixi d’enriquir-se a costa del negoci d’armes.

Com aconseguim tenir veu a les Juntes d’Accionistes?

Les activistes de la campanya que hi participen adquereixen una acció com a mínim per poder accedir a l’assemblea anual de cada banc. La Campanya rep milers d’accions cedides per accionistes de cada entitat financera que comparteixen els objectius de la Campanya.


A què destinarem les aportacions

Cobrirem les despeses vinculades a la participació de 2 activistes en cada Junta d’Accionistes dels principals bancs de l’Estat (BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, …), incloent les despeses de transport, manutenció i allotjament. Els activistes intentaran gravar les seves intervencions si els és possible, per poder difondre els vídeos en les xarxes socials. Les aportacions permetran també cobrir les despeses derivades de les recompenses (impressió i enviament de l’informe i/o llibre).

Qualsevol aportació, per petita que sigui, ens ajudarà a seguir desemmascarant i denunciant els que es beneficien del negoci de les armes i de la guerra i avançar cap a una societat desarmada i una cultura de pau en la qual els drets humans i el respecte del mediambient prevalguin sobre els interessos econòmics i polítics.


Què farem si aconseguim superar l’objectiu inicial?

Si aconseguim recaptar més de 1200 euros, ens permetrà pagar el domini i el manteniment de les webs de la campanya. A més a més, està planificat l’edició de nou material divulgatiu, amb infogràfies en format paper i digital incloent dades i arguments claus de l’informe Banca Armada 2016. L’objectiu és incrementar la mobilització social i la incidència de la Campanya Banca armada.


Calendari previst

– Llançament de la campanya Verkami: el 10 de febrer de 2016;

– Finalització de la campanya de recaptació: el 21 de març de 2016;

– Participació a les juntes anuals d’accionistes dels bancs entre març i maig del 2016 (posteriorment es publicaran els vídeos de les intervencions en youtube i xarxes socials);

– El llibre “Banca armada vs Banca ética” ja està publicat i de aquí al juny d’enguany el nou informe sobre banca armada 2016 estarà també maquetat e imprès, per tan les recompenses als mecenes es faran abans de l’estiu 2016.


Per a més informació sobre la campanya verkami: http://www.verkami.com/locale/ca/projects/14196

Vídeo de intervencions a les juntes d’accionistes el 2015: https://www.youtube.com/watch?v=hmRLmE2G1nY&feature=youtu.be

Webs de la campanya:

http://www.bancaarmada.orghttp://www.bbvasinarmas.orghttp://www.bancosantandersinarmas.orghttp://www.caixabanksinarmas.orghttp://bancsabadellsensearmes.org


Publicacions Relacionades
 10/02/2016

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!