“Les exportacions d’armament espanyol segueixen a l’alça, alhora que s’envien armes a conflictes armats i regions tensionades militarment”, nou balanç del Centre Delàs

“Les exportacions d’armament espanyol segueixen a l’alça, alhora que s’envien armes a conflictes armats i regions tensionades militarment”, nou balanç del Centre Delàs

Balanç del Centre Delàs les exportacions d’armes espanyoles del primer semestre 2021

L’informe d’estadístiques d’exportacions de material de defensa i doble ús del primer semestre de 2021, fet públic recentment per la Secretaria d’Estat de Comerç, mostra una confirmació de la tendència dels darrers anys: més exportacions d’armes espanyoles i enviaments a països a conflicte i a regions on la militarització és creixent i preocupant. En aquest sentit, destaca per la seva controvèrsia que el primer semestre del 2021 es van produir exportacions d’armes espanyoles susceptibles de ser utilitzades en el conflicte del Iemen i que han contribuït a la militarització a Àsia.

Increment de les exportacions d’armes espanyoles

Any rere any, les exportacions de material militar s’incrementen. En aquest primer semestre del 2021 s’han autoritzat a l’exportació 4.619,5 milions d’euros i s’ha exportat material militar per valor de 1.633,9 milions d’euros, un 37,3% més que el 2020.

La destinació majoritària de les exportacions de material militar són els països de la UE (un 45,4%) a causa dels projectes industrials conjunts de producció d’armament i els països que formen part de l’OTAN (un 68,9%).

Exportacions a conflictes armats i regions tensionades militarment

Però el que més ens preocupa són les destinacions d’armes a zones calentes o països en conflicte o destins il·lícits d’aquest material, com l’Orient Mitjà i l’Àsia.

Armes amb destinació a Orient Mitjà

Un 4,2% de les autoritzacions (193,7 milions €) ha tingut com a destinació aquesta zona, les més rellevants han estat les autoritzacions a Unió dels Emirats Àrabs per valor de 99,8 milions €; Oman amb 69,6 milions € i Jordània amb 10,0 milions €. Un 6,3% del total de les exportacions realitzades ha tingut com a destinació aquesta regió (102,2 milions €). Les principals destinacions han estat Aràbia Saudita 55,7 milions € (en municions d’artilleria), Egipte 22,5 milions € i Oman 14,23 milions € (65 vehicles no blindats).

Aquestes exportacions són preocupants tant pel nivell de tensió regional com pel conflicte armat al Iemen en què els exèrcits d’Aràbia Saudita i Unió dels Emirats Àrabs han realitzat atacs indiscriminats a la població civil. Són especialment alarmants per raons humanitàries les vendes de munició a l’Aràbia Saudita.

Armes amb destinació Àsia

Un 3,8% del total d’autoritzacions a l’exportació (175,3 milions €) han tingut com a destinació la regió d’Àsia, les més rellevants a Indonèsia per valor de 102,7 milions, les Filipines per 26,6 milions €, Pakistan per 10,9 milions € ia Bangla Desh per 9,6 milions €. Un 3,5% del total de les exportacions realitzades (56,9 milions €) han tingut com a destinació aquesta regió, les més destacades al Pakistan per valor de 24,6 milions €, Malàisia per 8,6 milions € i Singapur per 7,2 milions €.

Les exportacions de material de defensa que han tingut com a destinació Àsia, són preocupants en tant que la regió s’està convertint en el centre geopolític mundial, i perquè també és la que més s’està militaritzant, per la qual cosa augmenta la probabilitat que en un futur aculli algun conflicte armat.

Absència de denegacions a l’exportació

La Junta Interministerial de Material de Defensa i Doble Ús el primer semestre del 2021 va concedir 1.208 llicències d’exportació de material de defensa i no va denegar cap petició. Aquesta actitud d’acceptar totes les peticions a l’exportació només es pot interpretar com a anteposar criteris comercials a criteris humanitaris o fins i tot com a manca de voluntat política per aplicar la Llei 53/2007 sobre el control del comerç d’armes. Legislació que està sent infrautilitzada i que si s’utilitzés es podria aconseguir un impacte més gran en el trànsit il·lícit d’armes.

Altres exportacions qüestionables

De material de caça s’ha exportat per valor de 45,1 milions d’euros, els cartutxos representen el 47,5% i els rifles un 33,1%. Continua sent molt preocupant que Ghana rebés 3,5 milions € en cartutxos, qui assegura que aquesta munició no és utilitzada per grups armats, sabent que de vegades ha estat trobat material de caça espanyol en escenaris de conflicte armat al continent africà? Tot i això, destaca en aquest sentit la denegació de 4 llicències d’exportació de cartutxos i la suspensió de 2 autoritzacions ja concedides d’exportacions de cartutxos a Burkina Faso utilitzant el criteri 7 de denegació d’exportacions.

Demanem més transparència i responsabilitat

Tot i que la legislació espanyola, europea i internacional, que és aplicable a Espanya, determina que és contrari a la llei l’enviament d’armes a països en conflicte o regions militaritzades on pot esclatar un enfrontament armat en qualsevol moment, el Govern espanyol segueix fent-ho.

Cal més transparència per part del Govern espanyol, més informació sobre el material específic que s’ha exportat, així com sotmetre a debat al Congrés dels Diputats, abans de ser autoritzada l’exportació, certes exportacions i els criteris de restriccions a l’exportació. Alhora, instem el Govern a eliminar de la llei de Secrets Oficials, les exportacions de material militar i de doble ús; això facilitaria el control polític per part del Congrés dels Diputats i de les organitzacions de la societat civil.Publicacions Relacionades
 10/02/2022

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!