Més de 700 investigadors fan una crida a “oposar-se al programa de recerca militar de la UE”

Més de 700 investigadors fan una crida a “oposar-se al programa de recerca militar de la UE”

Avui s’ha llançat la iniciativa conjunta dels investigadors per la pau, amb presència d’investigadors concienciats y organiztacions de l’àmbit de pau. Més de 700 científics i acadèmics de dinou països de la UE han convidat als seus companys de professió a firmar una petició online per demanant a la UE que aturi el finançament a la reçerca militar.

La UE està assignant milers de milions d’euros a la recerca i desenvolupament d’armament. Demà, estats membres de la UE es trobaran a Brussel·les per debatre qüestions de defensa i seguretat, i de migracions. El Fons Europeu de Defensa, que destinarà 13.000 milions d’euros a la recerca militar, és un dels punts destacats de l’agenda.

Els 700 investigadors alerten de les conseqüències d’un programa de R+D de noves tecnologies d’armament. “L’establiment d’un programa de recerca militar per part de la UE ens porta cap a una militarització accelerada de la UE sense precedents”, afirma Stuart Parkinson, de l’organització “Scientists for Global Responsability”. “La inversió de fons de la UE en la recerca militar, no solament desviarà els recursos d’àrees més pacifiques, sinó que també pot alimentar una carrera armamentista, soscavant la seguretat a Europa o en altres llocs”.

Prenent decisions

Els investigadors temen que el programa militar de R+D desviarà recursos econòmics d’altres àrees d’investigació. “Europa té una llarga tradició d’innovació científica i els programes de recerca de la UE han demostrat ser una poderosa eina política. No obstant, Europa ha de prendre decisions sobre el tipus de recerca que vol finançar. Cada euro només es pot invertir una vegada”, afirma Jordi Calvo, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. “La UE hauria de continuar invertint en àrees d’investigació civil que beneficiïn els europeus i la resta del món, ajudant a resoldre problemes sanitaris i mediambientals i contribuint a l’estabilitat i la igualtat en la societat”.

“La UE hauria de finançar una recerca innovadora que ajudi a abordar les causes dels conflictes i contribuir a la seva resolució pacífica”, continua Calvo.

Robots assassins

Les tecnologies militars desenvolupades avui marcaran les guerres del futur. La Unió Europea ja ha començat a desenvolupar sistemes autònoms a través del programa anomenat “Acció Preparatòria sobre Recerca en Defensa”.

A pesar de les advertències de la comunitat científica i del Parlament Europeu, aquesta decisió de desenvolupar sistemes d’armes autònomes s’estan duent a terme sense cap debat públic. La Unió Europea s’arrisca a exacerbar l’actual carrera armamentista d’armes robòtiques i drons. I la qüestió va més enllà: hi ha més risc de que això porti a un creixement de les exportacions d’armes a països amb règims repressius i alimentar els conflictes. Actualment, les armes fabricades a la UE ja faciliten les violacions del dret internacional humanitari i els drets humans en diverses zones en conflicte.

Aquest finançament de la R+D militar no farà créixer la pau i la seguretat. Al contrari, només contribuiran a empitjorar les tensions globals. Mentrestant, la recerca científica que podria efectivament contribuir a prevenir els conflictes violents està sent abandonada.

Sobre la petició

La UE està pressupostant milers de milions d’euros a la recerca militar i desenvolupament d’armament. Convidem a tot els científics, acadèmics i investigadors a instar a la UE a que deixi de finançar la recerca militar.

Per signar la petició: www.researchersforpeace.eu

Finançament de la UE per la recerca militar?

A finals de 2016, la Comissió Europea va llançar els seus plans sobre el Fons Europeu de Defensa. Aquest fons ha desenvolupat multitud de propostes, algunes de les quals han estat ja posades en marxa, però la majoria estan encara pendents d’aprovació.

Actualment, el Fons Europeu de Defensa llueix de la següent manera:

  • El Projecte Pilot i l’Acció Preparatòria sobre Recerca en Defensa (PADR, per les seves sigles en anglès) són els primers programes que estan actualment sent implementats. Ambdós són programes de recerca militar. L’Acció Preparatòria serveix com a precursor del Programa Europeu de Recerca en Defensa (EDRP, per les seves sigles en anglès), que començarà el 2021 i durarà fins l’any 2027. L’EDRP, que comptaria amb un finançament de 4.100 milions d’euros, encara ha de ser aprovat pel Parlament Europeu.
  • A més, la Comissió Europea, al juny de 2017, va proposar un Programa Europeu de Desenvolupament Industrial en Defensa (EDIDP, per les seves sigles en anglès). La votació del EDIDP tindrà lloc el proper 3 de juliol. Aquest programa té l’objectiu de desenvolupar nous programes cooperatius de desenvolupament d’armament i l’obtenció d’aquest armament entre els Estats membres de la UE. Al contrari que els programes de recerca militar, l’EDIDP estaria finançat principalment pels Estats membres. Una altre vegada, la Comissió vol llançar una versió més petita de l’EDIDP per als anys 2019-2020, incloent 500 milions d’euros dels fons de la UE i 2.000 milions d’euros de les contribucions dels Estats membres. Per al període 2021-2027, l’objectiu és la implementació completa de l’EDIDP amb 8.900 milions d’euros. Per animar als Estats membres a contribuir, la Comissió proposa una excepció al Pacte d’Estabilitat i Creixement, que significa que els Estats membres no haurien de tenir en compte en els seus dèficits pressupostaris les adquisicions d’armes fetes a través del Fons Europeu de Defensa.

Per saber-ne més

Alguns articles, informes i informació oficial sobre la implementació dels programes de recerca militar de la UE:

Una visió general dels plans de recerca militar de la UE, escrita per l’organització “Scientists For Global Responsibility”:  http://www.sgr.org.uk/resources/eu-moves-military-science-and-technology

Un ‘Preguntes i Respostes’, creat per la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT, per les seves sigles en anglès) sobre el Fons Europeu de Defensa: http://enaat.org/eu-defence-fund

L’organització de pau Vredesactie ha publicat un informe sobre com el Fons Europeu de Defensa ha estat influenciat per la indústria de defensa: http://istopthearmstrade.eu/en/mapping-arms-trade?securing_profits

Article de la revista “Nature” sobre el canvi d’orientació de la UE en relació al finançament de la recerca militar: https://www.nature.com/news/peaceful-european-union-starts-to-fund-military-research-1.21212

Fitxa tècnica sobre el Pla d’Acció Europeu de Defensa, escrita per l’organització holandesa Stop Wapenhandel: http://www.stopwapenhandel.org/EUMoney

Una visió general dels documents oficials relacionats amb el Fons Europeu de Defensa:Publicacions Relacionades
 27/06/2018

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!