Nova eina d’informació online de l’ENAAT sobre el Fons Europeu de Defensa

Nova eina d’informació online de l’ENAAT sobre el Fons Europeu de Defensa

El dijous 14 de desembre la Cimera Europea realitzarà el llançament de la Cooperació Estructurada Permanent de la UE (PESCO, per les seves sigles en anglès) i revisarà el ‘progrés’ en altres àrees de Defensa. També, el Parlament Europeu (PE) discutirà la proposta de la Comissió Europea (EC, per les seves sigles en anglès) de finançar la fase de desenvolupament de noves capacitats militars amb el pressupost de la Unió Europea (UE), com a part del Fons Europeu de Defensa.

La Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT) -de la qual el Centre Delàs n’és membre actiu- exigeix la realització d’un debat públic adequat i que les veus dels ciutadans preocupats per la situació i dels grups per la pau es tinguin en compte. En aquest context, la l’ENAAT ha publicat una eina online d’informació que proposa una anàlisi crítica del Fons Europeu de Defensa. Un recurs dirigit als ciutadans, activistes, periodistes i prenedors de decisions per igual; que té com a objectiu recolzar-los en la formació d’opinions informades, anàlisi crítica i presa de decisions.

Les decisions que els Estats membres i els europarlamentaris prendran en les pròximes setmanes i mesos en el camp de les capacitats militars, no solament determinaran el futur de la UE, sinó que també influiran sobre com s’abordarà i respondrà als desafiaments ambientals, socials i polítics del món.

Laetitia Sédou, Oficial de Programes de la UE a l’ENAAT explica: “El que està en joc és massa important per a deixar-ho a càrrec d’un petit grup d”experts en defensa’ que acordarien un suposat ‘programa de prova’ de menor importància. El debat polític fonamental se segueix posposant fins que el moviment sigui una realitat, fins que se’ns digui que és massa tard i que ‘no tenim més remei que seguir endavant’. Aquesta no és la nostra visió de com funciona la democràcia”.

Fins avui, el debat públic ha estat molt limitat i sobretot influenciat, d’una banda, per les opinions de la indústria armamentista per beneficiar-se del finançament, i per un altre, pels arguments oficials de la UE. En contraposició, les veus de la comunitat de pau han estat ignorades en gran manera, així com les d’un creixent nombre de ciutadans que manifesta la seva preocupació pel fet que una proposta d’aquest tipus solament beneficiarà als interessos econòmics de la indústria d’armaments i agreujarà el caos internacional.

A més de les 142.000 signatures de ciutadans preocupats per aquest ús dels fons de la UE per al sector de la indústria militar, més de 4.000 ciutadans (un nombre sense precedents) van expressar la seva preocupació sobre la proposta legislativa EDIDP, a “Have your say”, el lloc web creat per la CE per recollir les veus dels ciutadans. Fins ara, la UE ha fracassat a respondre als signataris i als que han compartit els seus comentaris a la web.

L’eina d’informació elaborada per l’ENAAT amplia les raons per les quals considerem que el Fons de Defensa no contribuirà a la pau, a l’ocupació i al creixement; a més, proporciona arguments basats en fets i recerques, així com referències per a una anàlisi posterior. La conclusió és que el finançament de la UE a la indústria militar per a la recerca i el desenvolupament del nou armament ha de ser rebutjada pel Consell i el Parlament Europeu.

Bram Vranken, investigador de l’organització de pau belga Vredesactie, va agregar: “La pau no necessita més armes, sinó més aviat una UE advocant per camins sostenibles cap a la pau. Els recursos són massa limitats per pretendre fer ambdues coses correctament al mateix temps; a més, aquest finançament de la UE, augmentarà la inseguretat mitjançant exacerbació de la carrera armamentista mundial”.

Descarrega la Nota de Premsa de l’ENAAT en anglès aquí i l’Article de posicionament de l’ENAAT sobre l’EDIDP, “La inversió de la UE en R+D militar hauria de ser examinada de forma crítica”Publicacions Relacionades
 15/12/2017

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!