Propostes de pau, desarmament i noviolència pels municipis – Eleccions municipals 2015

Propostes de pau, desarmament i noviolència pels municipis – Eleccions municipals 2015

Davant les eleccions municipals que tindran lloc el proper dia 24 de maig, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha elaborat propostes per implementar la cultura de pau, el desarmament i la noviolència als municipis. Són recomanacions elaborades per als Consells de Cooperació dels municipis amb l’objectiu de que la cultura de pau sigui un dels eixos fonamentals que guïin les polítiques municipals de cooperació, solidaritat i ajut al desenvolupament.

Definició de cultura de pau

La construcció d’una cultura de pau és una les tasques fonamentals per construir un món més equitatiu i més just. D’acord amb la Declaració sobre una Cultura de Pau, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1999, “Una cultura de pau és un conjunt de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida basats en:

 • El respecte a la vida, la fi de la violència i la promoció i la pràctica de la no violència per mitjà de l’educació, el diàleg i la cooperació
 • El respecte ple dels principis de sobirania, integritat territorial i independència política dels estats i de no ingerència en els assumptes que són essencialment jurisdicció interna dels estats, de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional
 • El respecte ple i la promoció de tots els drets humans i les llibertats fonamentals
 • El compromís amb la resolució pacífica dels conflictes
 • Els esforços per a satisfer les necessitats de desenvolupament i protecció del medi ambient de les generacions presents i futures
 • El respecte i la promoció del dret al desenvolupament
 • El respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes
 • El respecte i el foment del dret de totes les persones a la llibertat d’expressió, opinió i informació
 • L’adhesió als principis de llibertat, justícia, democràcia, tolerància, solidaritat, cooperació, pluralisme, diversitat cultural, diàleg i enteniment a tots els nivells de la societat i entre les nacions

La cultura de pau és doncs aquella que treu tota legitimitat a la violència, entesa no solament com a violència directa (física o psicològica), sinó en un sentit molt més ampli – la violència estructural – que inclou les injustícies socials i econòmiques, la desigualtat de gènere, les violacions dels drets humans i el no respecte al medi ambient.

Contextualització en clau municipal

Com a entitat política, els municipis poden fer una aposta clara per la cultura de pau, fent d’aquest concepte un dels principis claus de la seva acció de govern.  De fet, com un agent més en l’àmbit de la cooperació, els consells municipals que operen en aquesta àrea tenen el compromís d’integrar la cultura de pau en tots els seus projectes.

La proximitat amb la població dóna al consell de cooperació local la possibilitat de jugar un rol important en la sensibilització i educació de la cultura per la pau, de tal manera que les polítiques posades en marxa pel govern municipal tenen repercussions positives i visibles per a la ciutadania.

Línies d’acció concretes i propostes de treball

El Programa d’Acció sobre una Cultura de Pau que les Nacions Unides va aprovar juntament amb la Declaració per una Cultura de Pau, va encaminat a la promoció de la cultura de pau, de l’educació, del desenvolupament econòmic i social sostenible, i dels drets humans. També defensa garantir la igualtat entre dones i homes i la participació democràtica, així com el foment de la comprensió, la tolerància i la solidaritat; a més de donar suport a la comunicació participativa i a la lliure circulació d’informació i de coneixements. Aquestes són, entre altres, algunes de les mesures més destacades que proposa la citada Declaració sobre la Pau i la Seguretat Internacional.


D’acord amb el què s’ha exposat, i tenint en compte les competències dels municipis, a través o en col·laboració amb els Consells de Cooperació, el Centre Delàs anima als governs locals a dur a terme les següents propostes.

 • Àmbit de sensibilització i educació
  • Intercanvi d’experiències: viatges a zones que han patit conflictes armats recents, invitar a persones que han viscut un conflicte armat a fer una estada al municipi
  • Convocar cursos i xerrades a favor de la pau i la noviolència
  • Producció, i sobretot ús, de material didàctic d’educació per la pau i la noviolència per a centres educatius
  • Adquisició de publicacions sobre pau a les biblioteques municipals
  • Exposicions entorn a qüestions relatives a la pau i la noviolència
  • Celebració de dates assenyalades: 21 de setembre, dia internacional de la pau; 30 de gener, dia mundial de la noviolència
 • Acció de govern
  • Declaracions institucionals a favor de la cultura de pau
   • A favor del desarmament
   • Contra les armes i centrals nuclears
   • Contra les guerres
   • Contra la venda d’armaments
   • Contra la instal·lació d’indústries militars
  • Agermanament amb municipis que han patit conflictes armats
  • Compromisos que reflecteixen una clara incorporació de la cultura de pau com a política de govern municipal
   • no autoritzar que l’exèrcit espanyol o l’OTAN facin propaganda en els centres educatius o en actes per a joves
   • no donar ajuts públics a associacions, grups o empreses que promouen la violència (audiovisuals, videojocs, còmics joguines bèl·liques,…)
   • no fomentar inversions en la indústria militar
   • no celebrar actes de caire militar ni autoritzar maniobres militars dins dels termes municipals
  • Promoció i facilitació del diàleg entre col·lectius amb interessos divergents

Incorporació de la cultura de pau en tots els projectes de cooperació

La implementació de la cultura de pau a nivell local té un reflex directe a escala global. Una ciutadania conscienciada, gràcies a les iniciatives locals, es converteix en el motor real de canvi. És necessari, per tant, que els municipis integrin la cultura de pau en els seus projectes de cooperació així com en les seves polítiques internes.Publicacions Relacionades
 13/05/2015

Linia de recerca :
Ja pots matricular-te a la pròxima edició de l'Escola Pacifista que tindrà lloc a Catalunya els mesos de març i abril de 2024