Valoració positiva del primer esborrany del tractat per prohibir les armes nuclears

Valoració positiva del primer esborrany del tractat per prohibir les armes nuclears

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau celebra el procés en curs de negociacions per assolir un tractat per a la prohibició de les armes nuclears, amb l’objectiu final d’assolir la seva total eliminació. L’octubre del 2016 l’Assemblea General de Nacions Unides va acordar de convocar el 2017 una Conferència per debatre el text del futur tractat, que s’està duent a terme en dues sessions.

Amb motiu de la publicació del primer esborrany del tractat, que es va el·laborar a partir del debat de la primera sessió (27-31 de març), en què van participar 132 països membres de Nacions Unides, hem volgut fer publiques un seguit de reflexions. Està previst que el projecte de text es voti en la segona sessió, que es durà a terme entre els dies 15 de juny i 7 de juliol.

Pel que fa al contingut de l’esborrany, hi ha diversos elements remarcablement positius:

• El text fonamenta la necessitat del tractat en les conseqüències humanitàries catastròfiques que es derivarien de l’ús d’armament nuclear, i en què qualsevol utilització d’armes nuclears vulneraria el dret internacional humanitari.

• Explicita que la prohibició de l’ús de les armes nuclears és un primer pas per a la seva eliminació total.

• Utilitza un llenguatge molt clar, precís, sense ambigüitats, que no admet interpretacions dissemblants del text. Estipula senzillament que els Estats Part es comprometen a no desenvolupar, fabricar, adquirir, emmagatzemar, usar o fer explotar armament nuclear.

• Estableix que els Estats signants del tractat es reuniran amb regularitat per a prendre decisions sobre la implementació del tractat i sobre l’elaboració de mesures efectives cap al desarmament nuclear, incloent-hi l’eliminació irreversible dels programes d’armament nuclear sota un estricte control internacional.

• Afegeix que els Estats part del tractat animaran els que encara no ho són a sumar-s’hi.

Valorem, doncs, positivament aquest projecte de text i esperem que sigui aprovat en la segona sessió de la Conferència, tal com demana també la Campanya Internacional per l’Abolició de les Armes Nuclears. És important remarcar la disposició favorable de la majoria d’estats membre de Nacions Unides, si bé una bona part dels estats nuclearment armats no en són partidaris. No obstant això, creiem que l’aprovació del tractat esdevindrà un element de pressió per forçar als estats a signar-lo.

Exigim, per últim, al govern espanyol que rectifiqui la seva posició inicial -s’ha negat, fins i tot, a què s’iniciessin les negociacions per a la redacció de l’acord- i que voti a favor de l’aprovació del tractat.Publicacions Relacionades
 13/06/2017

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!