Antonella Di Matteo

Llicenciada en Relacions Internacionals i màster en Drets Humans i Cooperació, i en Estudis de Gènere per l’Università degli Studi di Macerata, Itàlia. Ha treballat els darrers anys com a tècnica de projectes per a una entitat del tercer sector català, principalment en l’àmbit de l’Educació per la Pau i projectes Erasmus+ amb un focus en la regió Mediterrània. És també dinamitzadora de grups amb experiència en educació no-formal.