Davi Montesinos

Doctor en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Universitat Jaume I de Castelló). Llicenciat en Teologia Moral i Professor de Moral Social a l’Institut Superior de Ciències Religioses de València. Ha estat cooperant durant 3 anys a l’Amazònia peruana. És activista en la campanya Desmilitaritzem Expojove i l’Educació.

Publicacions destacades: Desarmar la codicia. Una propuesta ética ante el armamentismo (tesis doctoral)