Maria Jesús Pinto

Antropòloga social i cultural. Les seves àrees de treball se centren en: conflicte,  militarisme i extractivisme, empreses i violència, i gènere.