Anna Montull Garcia, Ainhoa Ruiz Benedicto - 07/11/2022

Informe 56: “Armes potencialment letals. Sobre com militaritzar l’espai públic i traumatitzar els cossos”

Diversos factors estan canviant, modelant i fent evolucionar el model de seguretat a les ciutats. Aquest model ha estat dominat per la doctrina de l'ordre públic i l'ús de cossos de seguretat de l'Estat per a mantenir un model d'ordre i seguretat determinat. Sovint aquest model d'ordre ve a frenar i sufocar la contestació, les mobilitzacions i protestes socials que,...