Despesa militar

  • Elaboració anual de la despesa militar real espanyola, seguint el criteri OTAN, SIPRI i incorporant elements propis d’anàlisi del Centre Delàs.
  • Seguiment de les tendències de la despesa militar espanyola, europea i mundial i el seu impacte en les polítiques de seguretat i els conflictes.
  • Anàlisi anual de la R+D militar espanyola.
  • Elaboració d’una base de dades pròpia de la despesa militar espanyola des de l’any 1940 fins l’actualitat.