Finançament de les armes

  • Anàlisi permanent del finançament de la indústria militar.
  • Elaboració d’informes periòdics sobre la Banca Armada (denominació de les entitats financeres que financen les empreses d’armament).
  • Elaboració de la base de dades de la Banca Armada