Militarització de la UE

  • Seguiment de la política de finançament de la Unió Europea de la indústria i recerca militars.
  • Seguiment de la creació de forces militars europees (Peace Facility, Exèrcit Europeu,…).
  • Càlcul i anàlisi de la despesa militar de la UE.