Mapa Interactiu “Armes europees i Refugiats”

L’objectiu d’aquest mapa interactiu és visibilitzar la relació entre les exportacions europees d’armament i els fluxos de refugiats i desplaçats interns, amb la finalitat de determinar si existeix alguna responsabilitat directa o indirecta dels Estats membres de la UE respecte a les situacions d’inseguretat i violència que porten a milions de persones cada any a fugir de les seves llars.

Un segon objectiu d’aquesta eina és mostrar la (ir)responsabilitat en l’autorització o exportació realitzada d’armament europeu i en el seu respecte per la legislació existent a tal efecte, seguint els paràmetres comuns de la UE que estableix la Posició Comuna 2008/944/PESC del 8 de desembre de 2008, que estableix 22 categories que inclouen municions, armes lleugeres, aeronaus i vaixells de guerra, vehicles de transport militar i tot tipus de tecnologia amb finalitats militars. A partir dels criteris establerts en aquesta Posició Comuna, es pot determinar la relació entre la legislació europea sobre exportacions d’armament i les situacions que generen la inseguretat per la que es produeixen aquests moviments forçats de població.