Mapa Interactiu “La indústria militar i de seguretat a Catalunya”

L’objectiu d’aquest mapa interactiu és visualitzar les empreses amb presència a Catalunya que fabriquen armes, materials, components o serveis per a indústries militars que subministren al Ministeri de Defensa espanyol o es destinen a l’exportació, així com empreses que produeixen sistemes o subministren serveis en l’àmbit de la seguretat.

Aquest mapa vol mostrar la totalitat de les empreses de producció militar, considerant com a tals armes, béns i serveis que tenen una funció militar; descartant totes aquelles que subministren serveis de caràcter domèstic (càtering, neteja, energia, etc.). Es poden visualitzar en el mapa, també aquelles empreses que ofereixen serveis de seguretat o que produeixen sistemes de seguretat.Amb el suport de