18/06/2018

Comunicat de premsa – L’ENAAT denuncia que el Fons Europeu de Defensa només beneficiarà a la indústria i contribuirà a desencadenar la carrera armamentista en armes autònomes

Comunicat de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT)

Brussel·les, 13 de juny de 2018. En el marc del proper pressupost de la UE a llarg termini, la Comissió Europea ha presentat el passat dimecres 13 de juny les seves propostes per a l’apartat de Seguretat i Defensa. Aquestes propostes confirmen un nivell de finançament sense precedents per a la seguretat i les prioritats militars, amb un Fons de Defensa que es dispara en un 2200%. “El Fons Europeu de Defensa subsidiarà a actors privats per a la Recerca i Desenvolupament d’armes controvertides, que després seran utilitzades o exportades sobre la base d’interessos industrials o estratègics a nivell nacional”, adverteix la Xarxa Europea contra el Comerç d’Armes ENAAT.

El proper pressupost de la UE a llarg termini, que s’executarà entre 2021 i 2027, dedicarà 2 dels seus 7 epígrafs1 a temes militars, de seguretat, migratoris i de gestió de fronteres. En conjunt, aquestes dues partides es beneficiarien del màxim augment de pressupost en comparació de la resta de polítiques, amb augments del 180% i 260% per a seguretat, migració i gestió de fronteres, i amb un sorprenent augment del 2200% per al Fons Europeu de Defensa, que passa de 590 a 13.000 milions d’€. Al 2027, la UE haurà gastat més en recerca militar que en ajuda humanitària…

“El proper pressupost a llarg termini confirma el canvi de paradigma de la UE, que es desplaça cap a la seguretat dura i les respostes militars a problemes complexos, confirmant també la influència excessiva del complex militar-industrial en l’evolució de la política de la UE: les mateixes empreses que assessoren a la UE seran les principals beneficiàries d’aquest finançament”, diu Laetitia Sédou, Oficial en Programes de la UE del ENAAT.

El Fons Europeu de Defensa se centrarà especialment en la tecnologia militar no tripulada com els drons armats, i podria també recolzar el desenvolupament d’armes totalment autònomes, incloses les letals (robots assassins): per exemple, els governs francès i alemany volen que l’avió militar europeu MALE es continuï desenvolupant sota el Fons de Defensa. L’Acció preparatòria per a la recerca en defensa1 dedica un terç del seu pressupost a sistemes no tripulats per a la vigilància marítima. I els Estats membres de la UE van rebutjar qualsevol limitació vinculant al desenvolupament d’armes totalment autònomes, en aquest Programa de Desenvolupament Industrial de la Defensa Europea2.

Francesco Vignarca, coordinador de la Xarxa Italiana de Desarmament, alerta: “L’ús de drons armats i d’armes completament autònomes en un futur proper està canviant la cara de la guerra i desafiant el dret internacional. És particularment preocupant que Europa estigui decidint posar el desenvolupament d’una tecnologia tan problemàtica en mans d’una indústria militar que té com a objectiu final el seu propi lucre”.

Un altre objectiu principal del Fons Europeu de Defensa és impulsar la competitivitat global de la indústria militar. Atès que els mercats nacionals ja són massa petits per absorbir la sobreproducció europea i proporcionar una major rendibilitat, la indústria de les armes haurà de posar una èmfasi encara major en les exportacions. En aquest nou marc, les noves tecnologies militars finançades per la UE seran un factor crucial per a l’augment de la seva competitivitat.

“Aquests esdeveniments no conduiran a la pau i la seguretat, sinó que solament augmentaran els guanys de la indústria armamentista i exacerbaran la carrera armamentista mundial. La despesa militar mundial està en el seu nivell més alt des de la Guerra Freda. És hora que la UE abordi les causes fonamentals de conflictes en lloc d’invertir en solucions militars que no han funcionat en el passat “, afegeix Bram Vranken, investigador de l’organització belga Vredesactie.

1 Els 7 epígrafs són: I. Mercat únic i innovació, II. Cohesió i valors, III. Recursos Naturals i Medi ambient, IV. Migració i gestió de fronteres, V. Seguretat i defensa, VI. Veïnat i el món, VII. Administració.

L’Acció preparatòria per a la recerca en matèria de defensa (PADR, actualment en curs) i el Programa industrial europeu de defensa (EDIDP, que s’adoptarà en les properes setmanes) són dos sistemes de finançament pilot en l’actual cicle pressupostari de la UE i constitueixen els dos pilars del Fons de defensa fins a 2020.

Enllaços d’interès:

“La Comissió Europea ha presentat avui les seves propostes per l’apartat de Seguretat i Defensa”: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_en.htm

“El pròxim pressupost de la UE a llarg termini”: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm

“L’Acció preparatòria per la investigació en defensa”: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_en.htm

“Els Estats membres de la UE van rebutjar qualsevol limitació vinculant al desenvolupament d’armes totalment autònomes”: https://www.c4isrnet.com/unmanned/2018/05/24/negotiations-pave-way-for-eu-funding-of-armed-autonomous-robots/

Per a més informació:

ENAAT (Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes), Laëtitia Sédou / +32.2.234.30.60 / +32.496.15.83.91 / laetitia@enaat.org

Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Departament de Comunicació / premsa@centredelas.org / 93.441.19.47 / 633.561.498Publicacions Relacionades