“10 preguntas sobre los Robots Asesinos”, díptic elaborat en el marc de la campanya Stop Killer Robots Espanya

“10 preguntas sobre los Robots Asesinos”, díptic elaborat en el marc de la campanya Stop Killer Robots Espanya

Material elaborat per l’equip de la campanya SKR a Espanya i pel grup d’investigació sobre armes autònomes de el Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Pere Brunet, Tica Font i Joaquín Rodríguez)