Infografia Banc Sabadell: Finançament d’empreses d’armes 2011-2016

Infografia Banc Sabadell: Finançament d’empreses d’armes 2011-2016

Per a més informació, consultar l’informe “Els bancs que inverteixen en armes. Actualització del finançament d’armament nuclear, de bombes de dispersió i de les principals indústries militars espanyoles (2011-2016)”, publicat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Amb el suport de: