Infografia “Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportaciones de armas europeas a países en conflicto armado”

Infografia “Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportaciones de armas europeas a países en conflicto armado”

Per a més informació pots consultar l’informe “Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportaciones europeas a países en conflicto armado”. Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Escola de Cultura de Pau, desembre 2017.