Infografia ‘Exportacions d’armes, conflictes i refugiats’: Àfrica Central 5/6

Infografia ‘Exportacions d’armes, conflictes i refugiats’: Àfrica Central 5/6

Per a més informació pot consultar l’Informe Armes europees que alimenten conflictes. Conflictes dels quals fugen els refugiats. Anàlisi de les exportacions d’armes des de la Unió Europea a països en conflicte o tensió amb refugiats i desplaçats interns 2003-2014. Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 2017