Materials de treball 27

Materials de treball 27

– Una defensa militaritzada.

– La militarització del pressupost d’Espanya, Pere Ortega.

– L’Observatori de la Vida Militar, Tomàs Gisbert.

– En memòria de Joseph Rotblat.

– Caixa Catalunya i GTD poden adquirir GAMESA.

– Resum de la reunió anual de l’ENAAT a Londres, Francesc Benítez.

– Un llibre: «No-violència i Transformació Social».

Per descarregar el document faci clic aquí.


 03/08/2008


Lines of research:
Join the Global Days of Action on Military Spending!