Fact Sheet del Centre Delàs: “La despesa militar real espanyola per al 2023 serà de 27.617 milions, més del doble del que s’ha assignat al Ministeri de Defensa i per sobre del 2% del PIB que exigeix ​​l’OTAN”

Fact Sheet del Centre Delàs: “La despesa militar real espanyola per al 2023 serà de 27.617 milions, més del doble del que s’ha assignat al Ministeri de Defensa i per sobre del 2% del PIB que exigeix ​​l’OTAN”

Segons l’anàlisi del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la despesa militar real espanyola superarà així el 2% del PIB, fet que suposa complir amb el compromís de Sánchez amb l’OTAN.

De cada 10 euros que inverteixi l’Estat el 2023, 3 seran per a armaments.

Els 27.617 milions d’euros de despesa militar real representen més de 75 milions diaris i el 2,17% del PIB. Són les xifres que constata l’anàlisi realitzada per experts del Centre Delàs d’Estudis per la Pau per quantificar la despesa militar real espanyola per al 2023 dins del projecte de Pressupostos Generals de l’Estat, anunciats dimarts 4 d’octubre passat per la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero.


*Segons el càlcul del Centre Delàs d’Estudis per la Pau que inclou partides de despesa militar assignades a altres Ministeris
Font: Elaboració pròpia a partir dels pressupostos generals de l’Estat

Tenint en compte les xifres anunciades, el pressupost del Ministeri de Defensa per al 2023 augmenta un 26% i arriba als 12.827 milions d’euros, enfront dels 9.791 milions del 2022. Aquest augment vol donar compliment al compromís adquirit per Pedro Sánchez durant la cimera de l’OTAN del mes de juny passat a Madrid per augmentar la despesa en defensa en 2.500 milions per a l’any que ve, amb l’argument d’apropar Espanya a l’objectiu del 2% del PIB que demana l’Aliança Atlàntica, que es pretén assolir en els propers 5 anys.

El càlcul del Centre Delàs, però, dóna una xifra diferent: si s’aproven aquests pressupostos, Espanya ja sobrepassarà el 2023 l’objectiu de despesa de l’OTAN, dedicant el 2,17% del PIB a despeses de caràcter militar. La despesa militar real per al 2023 serà de 27.617,43 milions d’euros, l’equivalent a 75,7 milions d’euros diaris, dades que tenen en compte, a banda del pressupost consolidat del Ministeri de Defensa, la resta de partides de caràcter militar repartides a altres ministeris (seguint el criteri que aconsella l’OTAN als seus països membres), així com la proporció dels interessos del Deute Públic que corresponen a defensa.

Font: Elaboració pròpia a partir dels PGE 2022 i la proposta de PGE per al 2023.
Disponible a
la base de dades del Cicle Econòmic Militar del Centre Delàs.

La veritable despesa militar el 2023 serà de 27.617,43 M€

Al ja considerable augment del 26% del pressupost del Ministeri de Defensa (molt per sobre de la resta de ministeris), cal sumar altres partides que disparen encara més la Despesa Militar. El càlcul del Centre Delàs d’Estudis per la Pau utilitza el criteri que marca l’OTAN per als seus estats membre, segons el qual s’han d’incloure totes aquelles despeses de caràcter militar. S’inclouen per tant els crèdits en R+D per desenvolupar armaments, amb un pressupost de 1.601 milions al Ministeri d’Indústria, que representa un augment del 126% respecte al 2022; les aportacions a organismes militars i de desarmament internacionals, incloses al Ministeri d’Exteriors, que es mantenen en 236 milions; les despeses destinades a les classes passives militars (creixen un 9,55% i arriben als 4.015 milions), les pensions de guerra (81 milions) i la mútua militar (700 milions).

Als anteriors cal afegir una estimació de la diferència entre el pressupost inicial i el liquidat amb càrrec al Fons de Contingències, en aquest cas 1.449 milions (es fa la mitjana dels darrers 5 anys), ja que any rere any s’aproven crèdits per finançar les missions militars a l’exterior i compres addicionals d’armament. A aquesta fórmula enganyosa es recorre sense excepció, transferint crèdit des del Fons de Contingència, un capítol pensat per fer front a imprevistos i emergències, per sufragar gran part de la despesa de les missions militars a l’exterior (sempre pressupostades molt per sota del que finalment es gasta) i també inversions addicionals en armaments. Per exemple, a hores d’ara en l’any 2022, i a coll de la guerra a Ucraïna, ja s’han afegit 2.847 milions d’euros al pressupost inicial del Ministeri de Defensa a través d’aquest mecanisme.

Font: Elaboració pròpia a partir de la proposta de pressupostos generals de l’Estat per al 2023.

En conjunt, i seguint el criteri de l’Aliança Atlàntica, el pressupost militar espanyol per al 2023 arribarà als 26.208,43 milions d’euros, la qual cosa suposa un 2,06% del PIB espanyol. El càlcul de la Despesa Militar real del 2023 arriba als 27.617 milions (el 2,17% del PIB)), ja que perquè el càlcul sigui més precís, el Centre Delàs afegeix la part proporcional dels interessos del deute públic que corresponen al pressupost destinat al conjunt de la despesa militar.

Si sumem totes les inversions militars, i fins i tot a falta de conèixer futurs crèdits a càrrec del Fons de Contingències, es pot afirmar que el capítol de despesa militar més important del 2023 serà el destinat a comprar armes, que suma 7.743 milions entre pagaments a les indústries militars i crèdits a la R+D militar, o el que és el mateix, el 30% del total de les inversions de l’Estat central. Això vol dir que, sense comptar les inversions de les Autonomies, 3 de cada 10 euros a invertir per l’Estat el 2023 es dedicaran a armes.

Tota la informació de la Despesa militar espanyola des de 1949 fins a l’actualitat es pot consultar al cercador de la Despesa militar espanyola de la Base de Dades del Cicle Econòmic Militar del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Podeu descarregar el Fact Sheet aquí. 11/10/2022

Linia de recerca :
Publicat en Barcelona, el 11/10/2022
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!