El Centre Delàs llança una declaració institucional perquè els municipis es posicionin contra la militarització de fronteres i a favor de les refugiades climàtiques

El Centre Delàs llança una declaració institucional perquè els municipis es posicionin contra la militarització de fronteres i a favor de les refugiades climàtiques

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha redactat una declaració institucional en contra de la militarització de fronteres i a favor de les refugiades climàtiques amb la voluntat que els governs municipals l’aprovin en els seus plens. La declaració institucional posa de manifest que el nombre de persones desplaçades per la força de casa seva augmenta any rere any, havent arribat al total de 79,5 milions de persones l’any 2020. Davant aquesta situació la Unió Europea s’està blindant mitjançant la progressiva militarització de les seves fronteres com indica l’informe publicat “Aixecant murs”. Els Estats membres han construït fins a un total de 1.000 km de murs a les seves fronteres. Un total de 9 Estats membre de 27 han construït murs per impedir el moviment de les persones (Espanya, Grècia, Hongria, Bulgària, Àustria, Eslovènia, Letònia, Estònia i Lituània), 10 de 28 si comptem el Regne Unit. Aquesta dinàmica no és única de la UE, la construcció de murs fronterers està augmentant a tot el món, com també assenyala l’informe “Món emmurallat”.

En aquest context, a més, hi ha persones que, tot i patir altres tipus de violència severa, com és la pobresa o la degradació climàtica, que les obliga a desplaçar-se de casa seva, no són reconegudes ni a la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de 1951 ni al Protocol sobre l’Estatut de 1967.

És per això que s’impulsa l’aprovació d’aquesta declaració institucional, de manera que els municipis actuïn com agents de canvi i transformació social a favor del dret al moviment de les persones, contemplat a l’article 13 de la Declaració de Drets Humans de l’ONU.

Podeu llegir i descarregar la proposta de text aquí:Publicacions Relacionades
 19/07/2021

Linia de recerca :
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!