Més diners per armes

Més diners per armes

El darrer Consell de Ministres de 2013 va aprovar l’adjudicació de dos nous contractes d’armaments per valor de 80 milions d’euros.

En el BOE del 31 de desembre es publicaven els acords de l’últim Consell de Ministres de 2013, on es feien públics dos suculents contractes d’armament per a les forces armades espanyoles valorats en 90 milions d’euros. Els executius de les dues empreses militars espanyoles adjudicatàries, Eurocopter i Indra, segur que la nit de cap d’any van brindar amb bon xampany i es van desitjar un excel•lent any 2014.

El primer d’aquests contractes consistia en la fabricació de vuit helicòpters d’entrenament EC-135 per un import de 49 milions d’euros, sent Eurocopter l’empresa que rebia aquest encàrrec. El segon, un contracte per subministrar equips electrònics, software i sistemes d’informació dels 45 helicòpters en construcció, els multipropòsit NH-90, per un import de 40,8 milions, i l’empresa assignada per tal propòsit va ser Indra.

Aquestes despeses en armament no haurien de sorprendre’ns sinó fos perquè amaguen  tèrbols manejos comptables. M’explicaré. Els dos tipus d’armes pertanyen als Programes Especials d’Armament (PEAs), uns programes que en aquests moments són un mal de cap pel Ministeri de Defensa, ja que han de fer front a uns compromisos de pagament inclosos pels contractes, que oscil•len, segons com es fan els comptes, entre 26.000 i 30.000 milions. Són els coneguts caces EF-2000, els blindats Leopardo, els submarins S-80, l’avió A400M, els Helicòpters Tigre, i així fins a catorze.

L’ajust pressupostàri del Govern aplicat a tots els ministeris el 2013, va deixar aquests dos programes, en una consignació inicial de zero euros. Després, el passat mes de juliol, els hi va ser aprovat un crèdit extraordinari de 10 milions per l’helicòpter EC-135 i un altre de 75 milions per l’NH90. Aquestes quantitats van ser abonades a Eurocopter, l’empresa constructora d’ambdós. I ara apareixen dues noves licitacions per aquests dos programes. I, quina consignació s’ha previst per a ells en el pressupost del 2014? La mateixa que el 2013, és a dir, zero euros. Per tant, de nou es recorrerà a un crèdit extraordinari per poder fer front al pagament d’aquests i de la resta de PEAs.

És a dir, aproven un pressupost militar insuficient, per després, durant l’exercici, aprovar crèdits i altres estratagemes comptables (traspassos i ingressos suplementaris) per incrementar la despesa del Ministeri de Defensa. Així, s’enganya a la opinió pública i a les senyories del Congrés dels Diputats.

Uns PEAs, que degut al deute acumulat, tenen sumit al Ministeri en una situació de pèrdua – des dels seus inicis el 1994 ja porta abonats 15.000 milions a les empreses – i ha de continuar abonant uns programes d’armes mentre es vegi obligat a aplicar ajustaments en els serveis i manteniments de les unitats que converteix unes i altres en inoperants. L’última notícia és que dels 126.000 efectius militars, només 10.000 tindran la capacitat d’equipaments i desplegament immediat. Això posa de manifest que la resta de forces estaran inoperatives.

Ha d’observar-se, que la notícia d’ambdues adjucicacions, posa de manifest que mentre el govern del PP somet a severes restriccions la despesa pública per cobertures socials o del desenvolupament industrial, agrari, científic, etc. adquireix armament que no té cap efecte positiu en l’economia productiva. Ja que són armes que consumeixen recursos que tindrien més eficiència econòmica en béns productius de l’àmbit civil. Clar que sempre hi haurà qui considerarà prioritaria la seguretat i defensa del pais abans que les prestacions socials o l’economia productiva. Si aquest és l’argument que ha de prevaldre, que se sotmeti a una reestructuració i reconversió a les forces armades a aquesta operativitat de 10.000 efectius i ens estalviariem milers de milions d’euros en una despesa ineficient.


   Llegeix l'article a Público

Publicacions Relacionades
 10/01/2014


Linia de recerca :
Publicat en Público, el 07/01/2014
Ja han començat els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar!